Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. október 17-én (szerda) 17.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény tájékoztatója az 1.sz. gyermekkörzet 2017. évi beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban

(Z/128/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 17.15 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendlet III. sz. módosításáról

(261. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

 

2./ A helyi közművelődésről szóló 26/2000 (XII.08.) KTr. sz. helyi rendelet felülvizsgálata, és annak alapján új rendelet megalkotása

(268. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB, valamint a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

3./ Döntés az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 16/2014. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(272. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Regionális vers- és prózamondó verseny program-és költségterve (Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület)

(283. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület

 

5./ Fót Város Kommunikációs Koncepció felülvizsgálata és a Fóti Hírnök lap irányvonalának ellenőrzése - MUNKAANYAG

(266. sz. anyag elkészítése)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

6./ Elvi döntés a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásáról

(184/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: dr. Koscsó Márta gyermekorvos

dr. Albi Marianna gyermekorvos

 

7./ Közbeszerzési eljárás indítása – Helytörténeti múzeum kivitelező kiválasztása tárgyában

(264. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

8./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(267. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés alapján történő fejlesztéséről

(270. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

10./ Tájékoztató az intézményi térítési díj beszedésének módszeréről a SALDO Zrt-vel folytatott tárgyalások alapján

(275. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

 

11./ Döntés a hétvégi, ünnepnapokon történő étkeztetési szolgáltatásról

(278. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

12./ Döntés a „Fót, Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének felújításához TAO pályázaton történő indulás” tárgyában

(21/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Németh Kálmán Emlékház raktárhelyiség és vizes blokk kialakítása

(260. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Muharay Színház 2018. évi működési póttámogatása

(262. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

15./ Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítása büfé üzemeltetéséhez

(263. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

16./ Döntés óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról

(271. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

17./ Döntés az egészségügyi szolgáltatók által fizetendő üzemeltetési költségek átvállalásáról

(281. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Egyebek

 

Előterjesztések (kattintva elérhető)

 

Kelt: Fót, 2018. október 5.

Madaras Ádám s.k.

EEB elnök