Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. október 15-én (hétfőn) 10.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1110, 1111 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/34/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1316 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről

(Z/37/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény tájékoztatója az 1.sz. gyermekkörzet 2017. évi beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban

(Z/128/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB, PJB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

 

4./ Fót 2032/44 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jog bejegyeztetésének jóváhagyása

(Z/137/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a Fót 1303, 1304/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról

(Z/258. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

6./ Döntés a Fót 1304/1 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/259. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

(261. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

 

2./ A helyi közművelődésről szóló 26/2000 (XII.08.) KTr. sz. helyi rendelet felülvizsgálata, és annak alapján új rendelet megalkotása

(268. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB, valamint a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

3./ Döntés az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 16/2014. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(272. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(277. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

5./ Tájékoztatás az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról

(280. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Ingatlanhasznosítási ütemterv felülvizsgálata

(282. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

7./ Regionális vers-és prózamondó verseny program- és költségterve (Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület) (283. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Fóti Értékközvetítő Oktatásért Egyesület

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Elvi döntés a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásáról

(184/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: dr. Koscsó Márta gyermekorvos

dr. Albi Marianna gyermekorvos

 

9./ Döntés a „Szolgálati gépjárművek beszerzése a mezei őrszolgálat, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal számára” - tárgyában

(230/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Közbeszerzési eljárás indítása – Helytörténeti múzeum kivitelező kiválasztása tárgyában

(264. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

11./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(267. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Döntés sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés alapján történő fejlesztéséről

(270. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

13./ Tájékoztató az intézményi térítési díj beszedésének módszeréről a SALDO Zrt-vel folytatott tárgyalások alapján

(275. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Döntés a Fót, Kisalagi temetőbe csontkamra létesítése tárgyában

(276. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés a hétvégi, ünnepnapokon történő étkeztetési szolgáltatásról

(278. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

16./ Döntés a „Fót, Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének felújításához TAO pályázaton történő indulás” tárgyában

(21/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Németh Kálmán Emlékház raktárhelyiség és vizes blokk kialakítása

(260. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Muharay Színház 2018. évi működési póttámogatása

(262. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

19./ Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítása büfé üzemeltetéséhez

(263. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

20./ Döntés a gyepmesteri feladatok 2019-2021. évi ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

(265. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Döntés óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról

(271. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB, PJB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

22./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as évi kegyeleti tevékenység keretösszegének módosítása

(273. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

23./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda gáz leválasztása tárgyában

(274. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés a Fót Rendőrőrs részére szolgálati gépkocsi vásárlásának támogatásáról, haszonkölcsönbe adásáról

(279. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt r. alezredes

 

25./ Döntés az egészségügyi szolgáltatók által fizetendő üzemeltetési költségek átvállalásáról

(281. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

26./ Egyebek

 

Előterjesztések (kattintva elérhető)

 

Kelt: Fót, 2018. október 5.