Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 24-én (szerdán) 10.00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés a Fót 1110, 1111 hrsz.-ú ingatlanok megszerzéséről

(Z/34/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 1316 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos kérelemről

(Z/37/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény tájékoztatója az 1.sz. gyermekkörzet 2017. évi beszámolójában foglaltakkal kapcsolatban

(Z/128/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

 

4./ Fót 2032/44 hrsz.-ú ingatlanra szolgalmi jog bejegyeztetésének jóváhagyása

(Z/137/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a Fót 1303, 1304/2 hrsz.-ú ingatlanok megvásárlásáról

(Z/258. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Döntés a Fót 1304/1 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/259. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés B.A.M. által F/8291/2018. számú határozat ellen benyújtott fellebbezés tárgyában

(Meghívóval közreadott Z/287. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 11.00 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (286. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.1.) önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról

(261. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Önkormányzati intézmények

 

2./ A helyi közművelődésről szóló 26/2000 (XII.08.) KTr. sz. helyi rendelet felülvizsgálata, és annak alapján új rendelet megalkotása

(268. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

3./ Döntés az útépítési és közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 16/2014. (V.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(272. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti tervének elfogadásáról

(277. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

5./ Tájékoztatás az érvényben lévő önkormányzati szerződések előzetes felülvizsgálatáról

(280. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Ingatlanhasznosítási ütemterv felülvizsgálata

(282. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnök

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Fót Város Kommunikációs Koncepció felülvizsgálata és a Fóti Hírnök lap irányvonalának ellenőrzése

(Meghívóval közreadott 266. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: Profinyomtatás.hu Kft.

JK Economy Zrt.

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 201-es hrsz.-ú) megosztott, 5553; 5566; 5586 és 5589 hrsz.-ú területek tereprendezése” tárgyában

(A 229/2018. (VII.4.) KT határozat alapján elnapolt 83/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: „Barackos” képviselői

 

9./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. könyvvizsgáló kiválasztás pályázati eljárás ismételt kiírásáról

(176/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezetője

Játékosné Kovács Márta FB elnök

 

10./ Elvi döntés a 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozásáról

(184/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: dr. Koscsó Márta gyermekorvos

dr. Albi Marianna gyermekorvos

 

11./ Döntés a „Fót, Barackos 5551 hrsz.-ú ingatlan adás-vételi szerződés aláírása tárgyában

(230/2018. (VII.4.) KT határozat alapján elnapolt 188. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Érintettek

 

12./ Döntés a „Szolgálati gépjárművek beszerzése a mezei őrszolgálat, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal számára” - tárgyában

(230/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Közbeszerzési eljárás indítása – Helytörténeti múzeum kivitelezőjének kiválasztása tárgyában

(264. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

14./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(267. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés alapján történő fejlesztéséről

(270. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

16./ Tájékoztató az intézményi térítési díj beszedésének módszeréről a SALDO Zrt-vel folytatott tárgyalások alapján

(275. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a Fót, Kisalagi temetőbe csontkamra létesítése tárgyában

(276. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés a hétvégi, ünnepnapokon történő étkeztetési szolgáltatásról

(278. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

Hamala Katalin GESZ igazgató

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

19./ Döntés a „Fót, Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének felújításához TAO pályázaton történő indulás” tárgyában

(21/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Németh Kálmán Emlékház raktárhelyiség és vizes blokk kialakítása

(260. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Muharay Színház 2018. évi működési póttámogatása

(262. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

22./ Tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbítása büfé üzemeltetéséhez

(263. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Palásti Béla FKKK igazgató

 

23./ Döntés a gyepmesteri feladatok 2019-2021. évi ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

(265. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

24./ Döntés óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatáról

(271. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

25./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as évi kegyeleti tevékenység keretösszegének módosítása

(273. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

26./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda gáz leválasztása tárgyában

(274. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Döntés a Fót Rendőrőrs részére szolgálati gépkocsi vásárlásának támogatásáról, haszonkölcsönbe adásáról

(279. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Novák Gábor Zsolt r. alezredes

 

28./ Döntés az egészségügyi szolgáltatók által fizetendő üzemeltetési költségek átvállalásáról

(281. sz. anyag)

Előterjesztő: Merkwart Krisztián képviselő

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

29./ Döntés Ferenczy István utca végén megállni tilos tábla kihelyezéséről

(284. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

30./ Döntés a szolgálati jelleg megszüntetéséről

(285. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

31./ Döntés az ESZEPSZ-nél 2003. évtől kezdődően történt számlákkal való valószínűsíthető visszaélések, és azokkal kapcsolatban a későbbi években történtek tárgyában javasolt vizsgálat indításáról

(Meghívóval közreadott 288. sz. anyag)

Előterjesztő: dr. Vargha Nóra Mária képviselő

Tárgyalta:

Javasolt meghívott: -

 

32./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2018. október 19.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (ide kattintva elérhető)

 

A Meghívót kapják:

Képviselő-testület

Országgyűlési képviselő

Járási Hivatalvezető

Jegyző, aljegyző

Osztályvezetők

Főépítész

Könyvvizsgáló

Belső ellenőr

Intézményvezetők

Külső bizottsági tagok

Kőfalvi Csaba roma nemzetiség elnöke

Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője

Rendőrkapitány, őrsparancsnok

Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

dr. Koscsó Márta

dr. Albi Marianna

Profinyomtatás.hu Kft.

JK Economy Zrt.

Hirdetmény útján

 

 

A testületi ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Attachments:
Download this file (Meghívó 10.24.pdf)Meghívó 10.24.pdf[ ]1196 Kb