Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom gyermekvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet tervezetét. 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a markosne.ella@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018.december 1 .

 

 

Fót, 2018. november 23.

 

 

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző