Z-354/2018.(XI.21.) KT-határozat

Döntés a Fót 4754/64 hrsz.-ú ingatlan egy részének elbirtoklásáról (Z/289. sz. anyag)

1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Hirdetményben tegye közzé: a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő közterületi ingatlanokat használni csakis a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően lehet.

 

A magántulajdonban lévő ingatlanok saját jogi telekhatárán túlterjeszkedő - e rendelet és A települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet előírásait mellőző - használata (beültetés, fásítás, sövénytelepítés, fűnyírás, lekerítés, más irányú hasznosítás) tulajdonjog-sértésnek minősül, ezért e használatot a Képviselő-testület a terület megszerzésére tett kísérletként kezeli.

 

Bartos Sándor s.k.

polgármester Dr. Finta Béla. s.k.

jegyző

Attachments:
Download this file (Z-354-2018.sz. határozat.pdf)Z-354-2018.sz. határozat.pdf[ ]204 Kb