Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. december 12-én (szerdán) 08.30 óra kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

1./ Egyebek (A napirend keretében az FSE és a Duna Menti Önkéntes Mentő, Vízimentő és Tűzoltó Egyesület 2017. évi támogatási összegeinek elszámolása)

Előterjesztő: Lévai Sándorné PJB elnöke

 

2./ Fót Város helyi építési szabályzatának Fót Déli Vállalkozási területére vonatkozó tervezett módosítása keretében a településrendezési szerződés tárgyalása (várható kezdete: kb. 09.30 óra)

(316. sz. anyag+Véleménylap 3. sz. melléklet)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: MŰ-HELY Zrt.

Downtown Property Kft.

 

 

Kelt: Fót, 2018. december 7.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök