Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Ezúton hívom fel szíves figyelmüket, hogy a települési környezet védelméről szóló 43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet szerint az ingatlan előtti járda (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldal) tisztántartása, a gyalogos forgalomra szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az ingatlan tulajdonosának a kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek, üzemek, üzlethelyiségek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztán tartani.

Járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed. Amennyiben a járda területén szilárd útburkolattal ellátott területrész mellett az útszegélyig még üres füves rész vagy virágos sáv, illetve fűbeton is van, az egész területet a járdához tartozónak kell tekinteni.

 

Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát (járdaszakaszt, lépcsőt, stb.) – a szükségeshez mérten – naponként többször is fel kell hintetni. A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fűrészpor, kőporliszt, stb.) kell használni. E célra tüzelés után visszamaradt darabos anyagot használni nem szabad. A szóróanyag beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodnia. A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégeznie, hogy abból ne származzon baleset.

 

A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne akadályozza. Járdáról a havat (ha szükséges) naponta többször is el kell takarítani.

 

TILOS az összerakott hó elhelyezése:

• a gyalogos közlekedési útvonalon;

• az útkereszteződésben;

• az úttorkolatban;

• a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű megállóhelye és a járda között.

 

Egyúttal kérjük Önöket, hogy a hóeltakarítás hatékonyságának növelése érdekében az úton és az útszélén ne parkoljanak!

 

Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal