Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. január 17-én (csütörtök) 10:00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Fót 1200, 1201 hrsz-ú ingatlanok, valamint az 1202/1, 1202/2 hrsz-ú ingatlanok egy részének megvételéről

(Z/2. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Pataksor utcai telekvégek megszerzéséről (Z/3. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót, Barackos 5553/11-12 hrsz. telekalakítás és ingatlan vásárlás tárgyában

(Z/20. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: 5553/11 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa, 5553/12 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa

 

4./ „Helytörténeti múzeumi kivitelező kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(Z/24. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

5./ „Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben határozott idő” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(A 2019. január 14-i héten küldendő Z/25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

6./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Malom utcai székhely bővítés adásvételi szerződéseinek elfogadása

(Z/37. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

7./ K.A.I. kérelme – csapadékvízkár megtérítése ügyében

(Z/41. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: kérelmező

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 11.00 óra)

 

MUNKATERV SZERINT

 

1./ Döntés a lakossági veszélyes hulladékok 2019. évi gyűjtésére szóló pályázat kiírásáról

(4. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a 2019. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről és költségvetési fedezetről

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés Fót közigazgatási területén 2019-2021. évben végzendő szúnyoggyérítési és a hozzá kapcsolódó szakértői feladtok ellátásra vonatkozó pályázat kiírásáról

(13. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés Fót, Jedlik Ányos u. (0264 hrsz.-ú út) útépítés, csapadékvíz elvezetés, hiányzó közművek (villamos energia ellátás, közvilágítás, kommunális ivóvíz ellátás, szennyvízhálózat) terveztetéséről

(15. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ A fejlesztési tanácsnok 2018. évi éves beszámolója, és javaslata a 2019. évi munkatervére

(A 2019. január 14-i héten küldendő 21. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB, PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

6./ Döntés 20/2018. (I.31.) KT-határozat módosításáról „a 2018-2020. évi részletes út- és járdaépítési (felújítási) ütemtervek tárgyában” és a 2019. évi tervezési ütemterv végrehajtásáról

(35. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Döntés 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozására alakult munkacsoport beszámolója

(39. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné munkacsoport vezető

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

8./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szakmai Költségtervének 6.sz. és 8.sz. mellékletének elfogadása

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Pénzügyi és Jogi Bizottság 2019. Munkaterve

(27. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Kiemelt városi rendezvények: Nőnap és Március 15. program és költségterve

(29. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (30. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása

(32. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető

 

13./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Jántékosné Kovács Márta FB elnök

 

14./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

15./ Javaslat a Fót 938/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítására

(1. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ A Fót 0166/4 hrsz-ú ingatlan hasznosítása haszonbérleti szerződéssel

(8. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ Döntés a Fót 09/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról, lerakóhely céljára

(9. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés KIN-PEX Kft. üzletrész átruházásáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Köller Péter ügyvezető igazgató

 

19./ Döntés a Fót, Millenniumi játszótéri kerítés tárgyában

(23. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés a stratégiai zajtérképre alapuló zajcsökkentési intézkedési terv elkészítésére szóló pályázat kiírásáról.

(26. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

21./ Támogatási szerződés megkötése az Egymásért-Közösen Mozgáskorlátozottak Egyesületével

(36. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Juhászné Pap Laura az Egyesület képviselője

 

22./ Döntés Fót, Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésben 3 lencsés jelzőlámpás csomópont tervezésére kötött tervezői szerződés módosításáról

(38. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Dunakeszi Tankerületi Központ – Vagyonkezelési szerződés I. sz. módosítása

(40. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Eich László tankerületi igazgató

 

24./ Tájékoztató „Az illegális hulladéklerakók felszámolása” tárgyú pályázat feltételeiről

(A 2019. január 14-i héten küldendő 42. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Forrás-Trend Kft.

 

25./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2019. január 14.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)