Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2019. január 22-én (kedd) 16: 00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ „Helytörténeti múzeumi kivitelező kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(Z/24. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

2./ „Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben határozott idő” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(A 2019. január 14-i héten küldendő Z/25. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 16:30 óra)

 

MUNKATERV SZERINT

 

1./ Döntés a 2019. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínekről és költségvetési fedezetről

(12. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve

(18. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

3./ A fejlesztési tanácsnok 2018. évi éves beszámolója, és javaslata a 2019. évi munkatervére

(A 2019. január 14-i héten küldendő 21. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB, PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés 3. sz. gyermekorvosi körzet létrehozására alakult munkacsoport beszámolója

(39. sz. anyag)

Előterjesztő: Lévai Sándorné munkacsoport vezető

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

5./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2019. évi Munkaterve

(5. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Szakmai Költségtervének 6.sz. és 8.sz. mellékletének elfogadása

(6. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Kiemelt városi rendezvények: Nőnap és Március 15. program és költségterve

(29. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(30. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottság 2019. évi MUNKATERVE

(31. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának módosítása

(32. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI vezető

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezető

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat módosításáról

(33. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Jántékosné Kovács Márta FB elnök

 

12./ Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

(43. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

13./ Döntés KIN-PEX Kft. üzletrész átruházásáról

(17. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Köller Péter ügyvezető igazgató

 

14./ Támogatási szerződés megkötése az Egymásért-Közösen Mozgáskorlátozottak Egyesületével

(36. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Juhászné Pap Laura az Egyesület képviselője

 

15./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2019. január 11.

Madaras Ádám sk.

EEB elnök

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)