Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 19-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkay terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés szolgálati jelleg megszüntetéséről (Z/185.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB Javasolt meghívott: -

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.05 óra)

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (Meghívóval közreadott 195. sz. anyag) RENDELETEK

1./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok (176 .sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (177. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

13./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására (180. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

MUNKATERV SZERINT

4./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázatról (97 /A. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB,EEB Javasolt meghívott: pályázó

5./ „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (181. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda 6./ „ Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása (182 .sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

7./ Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában (68/A. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető 8./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről (121/A. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

9./ Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása - új versenyeztetési eljárás kiírása (137/A.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása (172/A. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető Juhász Péter könyvvizsgáló

11./ Döntés a F óti K özszolgáltató Kft. működ ésének és gazd álkodá sának vizsgálatáról (174/B.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

12. /Döntés a „Fót, Somlyó tó - Moha utca felöl levezető lépcső”+ tárgyában (17 8.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

13. /Döntés Fót, Keleti Márton utca (2021. Hrsz.) területének rendezése ügyében (184.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB Javasolt meghívott: -

14. /Fót Város Kommunikációs Koncepciója - kommunikációs csatornák fejlesztése (óriásplakátok, értékesíthető reklámfelületek) (187. sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

15. /Fót Város Kommunikációs Koncepciója - új honlap készítése (18 8.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

16. /Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (190 .sz. anyag) Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott:-

17./ „ Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy-Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz elvezetéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása és műszaki ellenőr kiválasztása (194 .sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

18./ Fót Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Kft. ne alkalmazza a 2018. évi CXVI. törvény új előírásait (korábban kiküldött 106. sz. anyag) Előterjesztő: Takács István és Koncz János képviselők Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

19./ Döntés Fót, 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő műtárgy kivitelezéséről (183 .sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB Javasolt meghívott: -

20./ Uszoda beruházás - elvi hozzájárulás (186 .sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

21./ A Fót Sport Egyesület (FSE) támogatási kérelme (191.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

22./ FÓT, 48-as Ifjúság és Szeberényi utcai közterület átépítése, terveztetés indítása (19 3.sz. anyag) Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester Tárgyalta: PJB, EEB Javasolt meghívott: -

 

23./ Egyebek NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések • Napirend utáni felszólalások • Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal • Kérdések

Kelt: Fót, 2019. június 14.

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó 06.19.pdf)KT meghívó 06.19.pdf[ ]217 Kb