Dokumentum letöltése

 

11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez

 

 

Az éves statisztikai összegezés

 

Statisztikai összegezés az éves közbeszerzésekrőla klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Az ajánlatkérő neve és címe

 

Hivatalos név:

Fót Város Önkormányzata

Postai cím:

Vörösmarty tér 1.

Város/Község:

Fót

Postai irányítószám: 2151

Ország:

Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:Cselőtei Erzsébet, polgármester

Telefon:

+36 27535365

E-mail:

muszirvez@fot.hu

Fax:

+36 27358232

Internetcím(ek) (adott esetben)

Az ajánlatkérő általános címe (URL):

www.fot.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

 

 

 

I.2) Az ajánlatkérő típusa

 

Központi szintű 

Közjogi szervezet 

Regionális/helyi szintű X

Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]

Egyéb 

 

 

 

II. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó általános adatok

 

II.1)Az uniós értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 001

Érték: 54993960

II.2)A nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

Száma: 007

Értéke: 233107807

 

III. szakasz: az ajánlatkérő közbeszerzéseire vonatkozó Részletes adatok

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket(valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.1.1) Árubeszerzés

III.1.1.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

Xnyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

001 (száma)

54993960 (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: 001(száma) 54993960 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

XAKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

X Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

001 (száma)

32065010 (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 32065010 (értéke)

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

09310000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 54993960 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben: 001(száma) 54993960 (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

09123000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 32065010 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 32065010 (értéke)

 

III.1.2) Építési beruházás

III.1.2.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

nyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

XAKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

X Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

001 (száma)

64472797 (értéke)

---------------(E részből az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 64472797 (értéke)

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)   (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

45214200-2 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 64472797 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: 001(száma) 64472797 (értéke)

 

III.1.3) Építési koncesszió

III.1.3.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

nyílt

meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

AKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

Nyílt

Meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)  (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:000(száma)  (értéke)

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)  (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:000(száma)  (értéke)

 

III.1.4) Szolgáltatás megrendelés

III.1.4.1) Eljárás típusa

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

nyílt

meghívásos

gyorsított meghívásos

hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

hirdetmény nélküli tárgyalásos

gyorsított tárgyalásos

keretmegállapodásos

versenypárbeszéd

tervpályázat

a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján közbeszerzési eljárás nélkül megkötött szerződés

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

XAKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

X Nyílt

Meghívásos

Gyorsítottmeghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Tervpályázati eljárás

002 (száma)

98560000 (értéke)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

X AKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

 Nyílt

Meghívásos

Gyorsítottmeghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

X Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

Tervpályázati eljárás

003 (száma)

38010000 (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: 005(száma) 136570000 (értéke)

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)  (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben: 000(száma)  (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

71410000-5 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 11400000 (értéke)

71320000-7 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 17650000 (értéke)

79970000-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 13630000 (értéke)

85121100-4 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 80910000 (értéke)

92221000-6 (CPV kód, főtárgy szerint) 001 (száma) 12980000 (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:005(száma) 136570000 (értéke)

 

III.1.5) Szolgáltatási koncesszió

III.1.5.1) Eljárás típusa

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg)

AKbt.123.§-aszerinti,szabadonkialakítotteljárás

AKbt.MásodikRészébenmeghatározottszabályokszerintieljárásazalábbiakszerint:

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos

Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos

000 (száma)

  (értéke)

---------------(E részből az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésektől függően több használandó)--------------

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 000(száma)   (értéke)

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

- (CPV kód, főtárgy szerint) 000 (száma)   (értéke)

----------------------------(E részből a CPV főtárgyak számának megfelelően több sor használandó)-------------------------------

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:000(száma)   (értéke)

 

III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)

III.2.1) Árubeszerzés

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (4) a)

94. § (4) b)

 94. § (4) c)

94. § (4) d)

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosárubeszerzés az uniós eljárásrendben:000(száma)   (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (4) a)

94. § (4) b)

 94. § (4) c)

94. § (4) d)

123. §

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosárubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:000 (száma)   (értéke)

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) c)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

 

94. § (3) b)

111. § (3)

 

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosépítési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:

000(száma)    (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) c)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

94. § (3) b)

111. § (3)

123. §

 

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosépítési beruházás/építési koncesszió az egyszerű eljárásban:

000 (száma)    (értéke)

 

III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

94. § (3) b)

 94. § (5)

 

000 (száma)

  (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosszolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:

000 (száma)    (értéke)

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)

89. § (2) a)

89. § (2) b)

89. § (2) d)

94. § (2) a)

94. § (2) b)

94. § (2) c)

94. § (2) d)

94. § (3) a)

94. § (3) b)

 94. § (5)

123. §

X 122. § (7)

 

003 (száma)

38010000 (értéke)

----------------------------- (E részből a tárgyalásos eljárások típusainak megfelelően több használandó, --------------------------

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg)

Összes tárgyalásosszolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:

003 (száma) 38010000 (értéke)

 

 

 

IV. szakasz: további információk

IV.1)A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elérő vagy azt meghaladó értékű közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.2)A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások

szerződések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve): 0

IV.3)Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 002

közbeszerzések értéke: 72643960

IV.4)Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5)Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma: 001

közbeszerzések értéke: 64472797

IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmivezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma: 001

közbeszerzések értéke: 64472797

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerződéses feltételként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a műszaki leírás részeként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.7)EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 001

közbeszerzések értéke: 64472797

IV.8)A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5) bekezdésével összefüggésben (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 006

közbeszerzések értéke: 201042797

IV.9)A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9) bekezdése) (valamennyi mezőbe csak szám érték írható, a szerződések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)

közbeszerzések száma: 000

közbeszerzések értéke:    

IV.10)Azösszegezésfeladásánakidőpontja: 2013/05/(év/hó/nap)