Valamennyi SZSZB tag és póttag részére

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a 2018. február 28-i Képviselő-testületi ülésen megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagoknak és póttagoknak, továbbá a megbízott (delegált) tagoknak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 37.§-a szerint a polgármester előtt esküt kell tenni. A választási bizottság tagja, póttagja az eskü- vagy fogadalomtételt követően gyakorolhatja jogait.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. március 22-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

Olvasson tovább...

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1b) bekezdése alapján a megyeszékhely szerinti járási hivatal a kijelölt körzetekről február utolsó napjáig tájékoztatja a települési önkormányzatokat, az illetékességi területén működő általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerinti esetben a nemzetiségi önkormányzatot.

A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala által meghatározott általános iskolai felvételi körzethatárok megtekinthetők az alábbi linken, vagy lentebb letölthetőek a Fóti körzethatárok.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/az-iskolak-felveteli-korzethatarai-a-2018-2019-tanevre

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosság!

 

Fót Város Önkormányzata örömmel ad tájékoztatást arról, hogy a Képviselő-testület a lakosság élelmiszerekkel, közszükségleti cikkekkel történő jobb ellátása érdekében piacot nyit 2018. március 31-én, melynek üzemeltetésével a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízta meg. Az Üzemeltető 2018-ban nem szed helypénzt, bízva abban, hogy minél szélesebb körben ismertté válik a termelők között és a családok bevásárló körútjának állandó helyévé válik, lehetőséget adva így az árusok és a vásárlók közötti közvetlen kapcsolatra, a termékkínálat bővítésére, változtatására az igényekhez igazodva.

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. március 21-én (szerdán) 9.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Hirdetmény

 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, valamint az Apponyi Franciska Óvoda beiratkozási időpontjai a következők:

 

2018. május 2-3-4. (szerda-csütörtök-péntek) 8 és 17 óra között.

 

Fót Város Önkormányzata által fenntartott óvodák:

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde

székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.

Apponyi Franciska Óvoda

székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.

 

 

Kérjük, hozzák magukkal:

- a szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványokat;

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát;

- a gyermek TAJ kártyáját.

 

Bartos Sándor 
polgármester

Attachments:
Download this file (Óvodai körzethatárok 2018.pdf)Óvodai körzethatárok 2018.pdf[ ]52 Kb

Fatestvér Program 2018. évi megvalósítása

 

A Fatestvér Program alapvetése, hogy minden magyar kisgyermek születését egy őshonos facsemete elültetésével ünnepeljük.

A védőnők minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig írásban közlik a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági- és Ügyfélszolgálati Osztályával a tárgyhónapban született fóti gyermekek létszámát, nevüket és szüleik

elérhetőségi adatait.

A közölt adatokat az Osztály egyezteti a személyi- és lakcímnyilvántartással - ellenőrizve a fóti állandó lakhely meglétét -, majd a Környezet- és természetvédelmi ügyintéző útján Feladatlapot állít ki a Fóti Közszolgáltató Kftnek,

előre jelezve a faültetés igényét, egyeztetve a Kft.-vel annak célzott és lehetséges időpontját, ügyelve arra, hogy a faültetés szertartásán a szülők, az újszülött családjának tagjai is részt vehessenek.

A faültetésre az újszülött szülei is meghívást kapnak Fót Város Polgármesteréről – a program megszervezéséről a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatóságiés Ügyfélszolgálati Osztálya, a kertészeti feladatok teljesítéséről pedig (a

Hivataltól kapott Feladatlapja alapján) a Fóti Közszolgáltató Kft. gondoskodik Az esetlegesen tavasszal telepíthető fák ültetését a „Madarak, fák Napja” (május 10.) körüli hétvégére, míg a csak ősszel ültethető fafajták ültetésének programját október hónapra kell ütemezni.

 

2018 évben a Kft. – a 2017. január 1. és 2018. szeptember 30. között született fóti állandó lakosok száma függvényében - összesen 260-280 db fát ültet el a Polgármesterrel előzetesen egyeztetett helyszíneken:

 a Szent Imre utca mindkét oldalán (kislevelű hársfa),

 a Rév utca mindkét oldalán (kislevelű hársfa),

 a Budai Nagy Antal utcában (diófa) és

 a Fáy sétányon a Hársfa utca – Fenyő sor közötti szakaszon (diófa).

 

Fót, 2018. március 1.

 

 

Elfogadta a 49/2018.(II.28.) KT-határozat, annak 6./ pontja szerint

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 28-án 10.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Olvasson tovább...

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy elkészült Fót Város Település Arculati Kézikönyve, mely ide kattintva teljes terjedelmében megtekinthető, letölthető.