Tisztelt Lakosság!

Tisztelt jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások!

Tisztelt Civil szervezetek!

Tisztelt egyházak!

Az épített és a táji környezet kultúránk szerves és jelentős része, ezért gondoskodni kell megőrzéséről, védelméről, és megfelelő irányú továbbfejlesztéséről. Ezt kívánja elősegíteni a 2016 év során hatályba lépett, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXTV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet -

2017 . január 1. hatállyal - történt módosítása. A törvény és a végrehajtását előíró kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok helyi jogszabályba foglalják össze azokat a követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében megállapítani akarnak. A jogszabályoknak megfelelően településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell meg- állapítani. Fót Város Önkormányzata 126/2017. (m.29.) számú határozatával döntött a kézikönyv kidolgozásáról és a rendelet megállapításáról.

A./ Településképi arculati kézikönyv:

A településképi követelmények szakmai megalapozására Fót Város teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv készül.

A településképi követelmények szakmai megalapozásán túl, a településképi arculati kézikönyv további célja - ahogy azt a jogszabályalkotók is megfogalmazták - a lakosság, építtetők, tervezők, stb. szemléletformálása. A kézikönyvet a város önkormányzata normatív határozattal, annak mellékleteként fogadja el. A településképi arculati kézikönyvet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembevételével készítjük.

l. )A településképi arculati kézikönyv tartalmi követelményei:

a. ) Bevezetés, az arculati kézikönyv célja

b. ) A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

c. ) Örökségünk, a településkép szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji, és természeti értékek, településképi jellemzők

d. ) A településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása

e. ) A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:

—építészeti útmutató,

—közterületek településképi útmutatója (utcák, terek, közparkok, közkertek) g.) Jó példák bemutatása:

—épületek,

-építészeti részletek ( ajtók, ablakok, tornácok,anyaghasználat, színek, homlokzatképzés)

— kerítések

-- kertek, zöldfelületek kialakítása

e. ) Jó példák bemutatása:

— sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

f. ) beépítési vázlatok

2. ) Beépítési vázlatok:

Beépítési vázlatot készítünk Fót közigazgatási területén belül az alábbi területekre:

a. ) Fót történelmi városközpont beépítése a térképi lehatárolás szerint

b. ) Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítése

c. ) Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

d. ) Alagi rész településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek

A beépítési vázlatot egyben közterület alakítási vázlattal együtt kell készíteni mind a - beépítési vázlat készítésével érintett - négy felsorolt területre.

A beépítési és közterület alakítási vázlatoknak tartalmazniuk az adott területen elérni kívánt, az adott terület településképi megjelenése szempontjából meghatározó jelentőségű épített elemek alakítására, elhelyezésére és megjelenésére vonatkozó településképi követelmények teljes körének bemutatását. (A településképi követelményeknek ki kell terjedniük a közlekedési felületek kialakítására, beépítési módokra, az építészeti megjelenésre, a műemléki környezettel való kölcsönhatásra, műtárgyak, képzőművészeti alkotások elhelyezésére, megjelenésére, zöldfelületek kialakítására, stb.)

A beépítési vázlat fenti tartalmát tehát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, tartalmi követelményei vonatkozásában pedig a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7.számú mellékletének 2. pontja az irányadó. A közterület alakítási vázlat tartalmi követelményei vonatkozásában a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.számű melléklete az irányadó.

 

1. sz. melléklet: Fót történelmi városközpont beépítési vázlatára vonatkozó a térképi lehatárolás

2. sz. melléklet: Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítésére vonatkozó térképi lehatárolás

3. sz. melléklet: Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

4. sz. melléklet: Alagi rész-településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek (A kialakításnál egyeztetni kell az általános iskola tervezőjével)

 

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 19-én (szerda) 17:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Hirdetmény

a településképi arculati kézikönyv kidolgozásával és településképi rendelet megállapításával kapcsolatos lakossági fórum tartásáról

Olvasson tovább...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló, Fót 2032/43 és Fót 2032/44 hrsz-ú belterületi ingatlanok értékesítésére.

Attachments:
Download this file (Fót 2032-43, 44 hrsz.pdf)Fót 2032-43, 44 hrsz.pdf[ ]266 Kb

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 5. 8:00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

Attachments:
Download this file (KT MÓDOSÍTOTT meghívó 07.05.doc)KT MÓDOSÍTOTT meghívó 07.05.doc[ ]285 Kb

Olvasson tovább...

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztály

Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Vadgesztenyefák permetezése

(2. ütem: 2017. július 21. péntek 21:00 - 22:00 óra)

Fót Város Önkormányzata megbízásából folytatódik a Vörösmarty téren és az Erkel Ferenc téren lévő fehérvirágú vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezése.

Attachments:
Download this file (Permetezéshez használt anyagok.pdf)Permetezéshez használt anyagok.pdf[ ]380 Kb

Olvasson tovább...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzat (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló, Fót 5453/3 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

Attachments:
Download this file (Fót 5453-3 hrsz.pdf)Fót 5453-3 hrsz.pdf[ ]248 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2017 július 1-től megközelítőleg 6 héten keresztül füstgenerátoros vizsgálatot végez Fót területén. A vizsgálat ideje alatt rövid ideig tartó útlezárások várhatóak a városban.

Kérem türelmüket az esetleges kellemetlenségek miatt.

 

Tisztelettel,

Dr. Finta Béla

jegyző

 

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának

2017. június 27-én (kedden) 14.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Bársony terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Olvasson tovább...