Károlyi I. u. 3. sz. ingatlan előtti járdaszakasz lezárása

(2018. január 11-19.)

 

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a Fót, Károlyi I. u. 3. sz. ingatlan előtti járdaszakasz a 2018. január 11-19. közötti időszakban az épület bontása miatt lezárásra kerül. A lezárás ideje alatt ezen a szakaszon – a volt 100-as ABC és a Shell üzemanyagtöltő állomás között – gyalogosan a Károlyi I. utca páros oldalán tudnak közlekedni. Kérjük, hogy a lezárt terület kikerülése esetén – a balesetveszély elkerülése érdekében – a Manna Sütiház és a Shell üzemanyagtöltő állomás előtt lévő gyalogos átkelőhelyet szíveskedjenek használni!

 

Köszönjük szíves türelmüket!

 

 

Kárpáti Gábor s.k.

Közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

 

HIRDETMÉNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tisztelt Partnerek!

 

Fót Város Helyi Építési Szabályzatát módosítjuk a kertvárosi lakóterületben építhető lakásszám szabályozásával, valamint a Fáy András Általános Iskola környezetére vonatkozó szabályozást módosítjuk.

A módosításokkal kapcsolatos hirdetményeket és a hirdetmények mellékleteként az elkészült szabályozási terv módosításokat a Polgármesteri Hivatal titkárságán megtekinthetik.

Felhívom tisztelt partnerek figyelmét, hogy az egyes módosításokkal kapcsolatban a hirdetményben meghatározott partnereknek van módjuk a véleményüket kifejteni az egyes hirdetményekben szereplő határidőig.

A fenti módosításokkal kapcsolatban lakossági fórumot tartunk 2018. január 24.-én 17:00 órai kezdettel a Művelődési Házban.

Fót, 2017.12.18

 

Üdvözlettel :

Bartos Sándor

polgármester

HIRDETMÉNY

a kertvárosi lakóterületeken építhető lakásszám szabályozásával és a Fáy András Általános Iskola környezetében lévő településközpont vegyes terület építési övezetével kapcsolatos helyi építési szabályzat módosításáról.

Fót Város Helyi Építési Szabályzatát (továbbiakban: HÉSZ), a város élhető kertvárosi jellegének fenntartása érdekében módosítani kell. A gyorsan változó jogszabályi és gazdasági környezet miatt jelenleg az alábbi két területen célszerű a településrendezési eszköz módosítását végrehajtani:

Attachments:
Download this file (fot_HESZ-MOD-iskola-20171204-MLE.pdf)fot_HESZ-MOD-iskola-20171204-MLE.pdf[ ]2022 Kb

Olvasson tovább...

Felhívás
Városi kitüntetések javaslattétel

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2017.(IV. 27.) önkormányzati rendeletével döntött a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről. A rendelet és a felterjesztés adatlapja az önkormányzat hivatalos honlapján érhető el. 

Attachments:
Download this file (Adatlap.doc)Adatlap.doc[ ]24 Kb

Olvasson tovább...

A Képviselő testület 2018. évi Munkaterve

Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (1) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a .../2018. (II.1.) önkormányzati rendelet tervezetet a városi piac létesítéséről és üzemeltetéséről.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a ruzsics.balazs@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

A vélemények beérkezésének határideje: 2018. január 18. 10 óra

 

Fót, 2018. január 10.

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző

 

Tisztelt Partnerek!

A mellékelt hirdetményekben közzéteszem Fót Város HÉSZ módosításait.

A: Fót, Emese köz 4020/44 hrsz-ú terület építési helyének módosítása állami főépítészi eljárás keretében,

B: Lakásszám szabályozásának módosítása, Fáy András Általános Iskola környezete szabályozásának módosítása egyszerűsített eljárás keretében.

 

A módosításokkal kapcsolatos hirdetményeket és a hirdetmények mellékleteként az elkészült szabályozási terv módosításokat csatoltam. Felhívom tisztelt partnerek figyelmét, hogy az egyes módosításokkal kapcsolatban a hirdetményben meghatározott partnereknek van módjuk a véleményüket kifejteni az egyes hirdetményekben szereplő határidőig.

 

HÉSZ Módosítás terv (ide kattintva letölthető)

 

Fót, 2017. 12. 18 Üdvözlettel : Bartos Sándor

polgármester

HIRDETMÉNY

Fót HÉSZ módosítása főépítészi eljárás keretében

Fót, Emese közben lévő 4020/ 44 helyrajzi számú terület a hatályos 13/2001. (VII. 13.) számú KT rendelettel megállapított helyi építési szabályzat alapján jelenleg nem beépíthető. A telek tulajdonosa kérvényezte Fót Város Képviselő-testületénél a helyi építési szabályzat módosítását annak érdekében, hogy a kertvárosi lakóterületen lévő telkét beépíthesse.

Attachments:
Download this file (fot_HESZ-MOD-emese-20171204-MLE.pdf)fot_HESZ-MOD-emese-20171204-MLE.pdf[ ]1808 Kb

Olvasson tovább...

Bursa Hungarica - támogatás a felsőoktatásban tanulóknak

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberben döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat rendszer 2018. évi fordulójához. A költségvetési rendeletben erre a célra 2.000.000, -Ft –ot különítettek el.

Az előírt határidőig 25 fóti fiatal nyújtotta be pályázatát, akik támogatásáról az Emberi Erőforrás Bizottság 2017. december 6-i ülésén döntött.

Az ösztöndíjat nyert pályázóknak ezúton is gratulálunk!

 

Igazgatási szünet

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 49/2016.(XII.15.) számú önkormányzati rendeletével döntött arról, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén

2017. december 27. napjától 2017. december 29. napjáig terjedő időszakra téli igazgatási szünetet rendel el.

 

A téli igazgatási szünetben telefonos ügyeletet tartunk az alábbi napokon 8-16 óra között.

 

A Hatósági-és Ügyfélszolgálati Osztály ügyelete:

december 27. szerda Kárpáti Gábor 70/967-1823

december 28. csütörtök Gombainé Végi Tünde 70/967-6735

december 29. péntek Koppné Szita Erika 70/967-1827

 

Jogi Osztály ügyelete:

december 27. szerda Kudela Katalin 70/422-2602

december 28. csütörtök Dr. Jenei László 70/967-1825

december 29. péntek Molnár Krisztina 70/459-4258

 

Pénzügyi és adóügyi osztály ügyelete:

December 27. szerda Jassó Ágnes 70/675-0022

December 28. csütörtök Jassó Ágnes 70/675-0022

December 29. péntek Zámodics Péter 70/459-1455

 

Adóügyekben:

December 27. szerda Győri Péterné 70/380-17-97

December 28. csütörtök Szamosvári Zsoltné 70/334-64-31

December 29. péntek Rákosi Lászlóné 70/380-17-95

 

Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály ügyelete:

December 27-29 szerda-péntek Szántóné János Ildikó 70/374-8494

 

 

Fót, 2017. december 22.

Dr. Finta Béla

jegyző