Környezetvédelmi pályázat felső-tagozatos és középiskolás diákok számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS!

Az elmúlt évben igen eredményesen lezajlott az Önkormányzat által fóti fiatalok számára kiírt környezetvédelmi pályázat. Több mint tizenöt pályamű született, számos ötlettel, üzenetet hordozó gondolattal. A környezetvédelmi nevelés egyik eszközeként ebben az évben is kiírásra kerül a környezetvédelmi pályázat.

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló, és az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló …/2017. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet tervezetét.

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a anyakonyv@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

 

A vélemények benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

 

 

Fót, 2017. augusztus 29.

 

 

Dr. Finta Béla

jegyző

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások!

Tisztelt Civil szervezetek!

Tisztelt egyházak!

Az épített és a táji környezet kultúránk szerves és jelentős része, ezért gondoskodni kell megőrzéséről, védelméről, és megfelelő irányú továbbfejlesztéséről. Ezt kívánja elősegíteni a 2016 év során hatályba lépett, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXTV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet -

2017 . január 1. hatállyal - történt módosítása. A törvény és a végrehajtását előíró kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok helyi jogszabályba foglalják össze azokat a követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében megállapítani akarnak. A jogszabályoknak megfelelően településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell meg- állapítani. Fót Város Önkormányzata 126/2017. (m.29.) számú határozatával döntött a kézikönyv kidolgozásáról és a rendelet megállapításáról.

A./ Településképi arculati kézikönyv:

A településképi követelmények szakmai megalapozására Fót Város teljes közigazgatási területére településképi arculati kézikönyv készül.

A településképi követelmények szakmai megalapozásán túl, a településképi arculati kézikönyv további célja - ahogy azt a jogszabályalkotók is megfogalmazták - a lakosság, építtetők, tervezők, stb. szemléletformálása. A kézikönyvet a város önkormányzata normatív határozattal, annak mellékleteként fogadja el. A településképi arculati kézikönyvet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 12. számú melléklete szerinti tartalmi követelmények figyelembevételével készítjük.

l. )A településképi arculati kézikönyv tartalmi követelményei:

a. ) Bevezetés, az arculati kézikönyv célja

b. ) A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

c. ) Örökségünk, a településkép szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji, és természeti értékek, településképi jellemzők

d. ) A településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása

e. ) A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:

—építészeti útmutató,

—közterületek településképi útmutatója (utcák, terek, közparkok, közkertek) g.) Jó példák bemutatása:

—épületek,

-építészeti részletek ( ajtók, ablakok, tornácok,anyaghasználat, színek, homlokzatképzés)

— kerítések

-- kertek, zöldfelületek kialakítása

e. ) Jó példák bemutatása:

— sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

f. ) beépítési vázlatok

2. ) Beépítési vázlatok:

Beépítési vázlatot készítünk Fót közigazgatási területén belül az alábbi területekre:

a. ) Fót történelmi városközpont beépítése a térképi lehatárolás szerint

b. ) Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítése

c. ) Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

d. ) Alagi rész településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek

A beépítési vázlatot egyben közterület alakítási vázlattal együtt kell készíteni mind a - beépítési vázlat készítésével érintett - négy felsorolt területre.

A beépítési és közterület alakítási vázlatoknak tartalmazniuk az adott területen elérni kívánt, az adott terület településképi megjelenése szempontjából meghatározó jelentőségű épített elemek alakítására, elhelyezésére és megjelenésére vonatkozó településképi követelmények teljes körének bemutatását. (A településképi követelményeknek ki kell terjedniük a közlekedési felületek kialakítására, beépítési módokra, az építészeti megjelenésre, a műemléki környezettel való kölcsönhatásra, műtárgyak, képzőművészeti alkotások elhelyezésére, megjelenésére, zöldfelületek kialakítására, stb.)

A beépítési vázlat fenti tartalmát tehát a megalapozni kívánt településképi követelmények határozzák meg, tartalmi követelményei vonatkozásában pedig a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 7.számú mellékletének 2. pontja az irányadó. A közterület alakítási vázlat tartalmi követelményei vonatkozásában a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8.számű melléklete az irányadó.

 

1. sz. melléklet: Fót történelmi városközpont beépítési vázlatára vonatkozó a térképi lehatárolás

2. sz. melléklet: Fót Dózsa György út területe mentén lévő ingatlanok beépítésére vonatkozó térképi lehatárolás

3. sz. melléklet: Szent Benedek Parktól északra (a Móricz Zsigmond úttól északra) fekvő, jelenleg beépítetlen önkormányzati terület (beleértve a jelenlegi buszpályaudvar területét is) beépítése

4. sz. melléklet: Alagi rész-településközpont a Németh Kálmán Általános Iskola környezete és az iskolától délre fekvő területek (A kialakításnál egyeztetni kell az általános iskola tervezőjével)

 

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. július 19-én (szerda) 17:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Tisztel Szülők/ Törvényes képviselők !

 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, többször módosított 16/2013. (V.1.) sz. Kt. rendelet 24 §. alapján beiskolázási támogatásban részesül, minden fóti állandó lakhellyel rendelkező alapfokú köznevelési intézmény első osztályába felvételt nyert tanuló.

Attachments:
Download this file (BEISKOLÁZÁSI KÉRELEM ÚJ.doc)BEISKOLÁZÁSI KÉRELEM ÚJ.doc[ ]90 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a fiatal házasok első lakáshoz jutásának szabályairól szóló, …/2017. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet tervezetét.

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a jegyzo@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

 

 

A vélemények benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

 

 

 

 

 

Fót, 2017. augusztus 29.

 

 

 

 

 

Dr. Finta Béla

 

jegyző

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és adóügyi osztály

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Attachments:
Download this file (Pénzügyi ügyintéző-Honlapra.doc)Pénzügyi ügyintéző-Honlapra.doc[ ]35 Kb

Olvasson tovább...

A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztály

Adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Olvasson tovább...

Vadgesztenyefák permetezése

(2. ütem: 2017. július 21. péntek 21:00 - 22:00 óra)

Fót Város Önkormányzata megbízásából folytatódik a Vörösmarty téren és az Erkel Ferenc téren lévő fehérvirágú vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezése.

Attachments:
Download this file (Permetezéshez használt anyagok.pdf)Permetezéshez használt anyagok.pdf[ ]380 Kb

Olvasson tovább...