Tisztelt Lakosok!

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló …/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló …/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Címzettek!

Kérem, szíveskedjenek véleményezni a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi Munkatervének tervezetét. Tekintettel arra, hogy a tárgyév első ülésére csak február 2-án kerül sor, a Munkaterv tervezetéből a januári ülés napját és az ott felsorolt napirendeket töröltük, és a februári ülésre csoportosítottuk át. Továbbá a decemberi elmaradt ülés napirendjéből a 2017. évi belső ellenőri terv elfogadásáról szóló előterjesztés tárgyalását is a februári ülés napirendjei közé vettük fel.

A Munkatervvel kapcsolatos javaslatokat 2017. február 2. 8:00 óráig fogadjuk.

Tisztelettel:

Kőfalvi Csaba elnökhelyettes sk.

 

Attachments:
Download this file (FRNÖ Munkaterv 2017.doc)FRNÖ Munkaterv 2017.doc[ ]29 Kb

Tisztelt Lakosság!

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 2017. évben a kéményseprési munkálatokat az alábbi időpontokban végzi.

Fót Város területén 2017.09.01-2017.10.30 között

Csomád Község területén 2017.09.15-2019.10.30 között

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a város gépjármű-elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló …/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendelet-alkotással kapcsolatos véleményeiket a varga.agnes@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton juttathatják el Hivatalunkhoz.

 

A vélemények beérkezésének határideje: 2017. január 19. 10:00 óra

 

Fót, 2017. január 12.

 

Dr. Finta Béla s. k.

jegyző

 

.

Attachments:
Download this file (Nyílt levélre válasz.pdf)Nyílt levélre válasz.pdf[ ]916 Kb

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti, 1124/2 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 649 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadására

Olvasson tovább...

HIRDETMÉNY

helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári kezdeményezésről

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 37.§-ának rendelkezése értelmében ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy Merkwart Krisztián úr - mint a választópolgári kezdeményezés szervezője - 2016. augusztus 30-án az alábbi két kérdést nyújtotta be, a Helyi Választási Iroda útján a Helyi Választási Bizottsághoz, a kérdések hitelesítése céljából:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Fót közigazgatási területén nem magyar állampolgárok átmeneti elhelyezését biztosítsák? ”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Fót közigazgatási területére nem magyar állampolgárokat betelepítsenek? ”

A Helyi Választási Bizottság a fenti kérdések hitelesítéséről 30 napon belül, azaz 2016. szeptember 29-ig dönt.

Fót, 2016. augusztus 31.

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 25-én (szerdán) 14:00 órakor tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Művelődési Ház Szalkai terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

Attachments:
Download this file (KT meghívó 01.25.pdf)KT meghívó 01.25.pdf[ ]206 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Helyi Szervezetek, Magánszemélyek!

Fót Város Önkormányzata a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló - 8/2015.(II.25.) és a 9/2015.(III.27.) önkormányzati rendelettel módosított - 33/2012.(XI.22.) számú rendelete alapján helyi kitüntetéseket adományoz minden év március 15-én.

A rendelet 9. § -a szerint a városi kitüntetések adományozására az önkormányzat szervei, társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek tehetnek javaslatot a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal által elkészített formanyomtatványon 2017. január 31. napjáig. A helyi kitüntetések felterjesztéseit, a javaslatokat a mellékelt formanyomtatványon kérjük benyújtani a Fóti Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy postai úton (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), továbbá kérjük elektronikus levélben is.

Kapcsolattartó: Molnár Krisztina, kultur@fot.hu, telefon: +36 70 4594 258

 

A kitűntetésre javasolt személyekről a Képviselő-testület a februári ülésén dönt. A helyi kitűntetések ünnepélyes átadására 2017. március 15-én, a városi ünnepélyen kerül sor.

Az alábbi címekre, kitűntetésekre várjuk a javaslatokat:

Fót Város Díszpolgára cím (egy választási ciklusban egy személy),

Fót Városért Kitüntetés (egy személy és egy közösség),

Fót Egészségügyéért Díj (egy személy),

Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért Díj (három személy),

Fót Kultúrájáért Díj (egy személy és egy közösség),

Emberséggel Fótért Díj (egy személy vagy egy közösség),

Fót Vállalkozója Díj (egy személy),

Év Sportolója Díj (három korosztály, 14 év alatt, fölött 18 évesig, 18 év felett egy-egy fő),

Elismerő oklevél (létszáma nincs korlátozva)

 

Mellékeljük a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló hatályos rendeletet és a felterjesztés formanyomtatványát.

 

Fót, 2017. január 6.

 

Várjuk javaslataikat, tisztelettel: Bartos Sándor

polgármester