Felhívás Pest-megyei sportolók és sportközösségek kitüntetésére történő javaslattételre

 

Kérjük a Tisztelt Javaslattevőket, hogy a mellékelt adatlapot hiánytalanul kitöltve 2017. szeptember 29-én 10 óráig a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) Iktató Irodájába szíveskedjenek leadni, vagy e-mailben a titkar@fot.hu-ra továbbítani.
Fót Város Önkormányzatának Emberi Erőforrás Bizottsága kinyilvánította azon készségét, hogy a beérkezett javaslatokat az októberi EEB-re, majd a Képviselő-testületi ülésre előterjeszti. 

Attachments:
Download this file (ADATLAP II.doc)ADATLAP II.doc[ ]61 Kb
Download this file (ADATLAP II.pdf)ADATLAP II.pdf[ ]636 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek a magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert. Az NGM rendelet 13. § (2) bf) pontja szerint a biztonsági övezetben fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában – az 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél – 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Olvasson tovább...

Tisztel Szülők/ Törvényes képviselők !

 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, többször módosított 16/2013. (V.1.) sz. Kt. rendelet 24 §. alapján beiskolázási támogatásban részesül, minden fóti állandó lakhellyel rendelkező alapfokú köznevelési intézmény első osztályába felvételt nyert tanuló.

Attachments:
Download this file (BEISKOLÁZÁSI KÉRELEM ÚJ.doc)BEISKOLÁZÁSI KÉRELEM ÚJ.doc[ ]90 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a fiatal házasok első lakáshoz jutásának szabályairól szóló, …/2017. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet tervezetét.

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a jegyzo@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

 

 

A vélemények benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

 

 

 

 

 

Fót, 2017. augusztus 29.

 

 

 

 

 

Dr. Finta Béla

 

jegyző

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és adóügyi osztály

pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

Attachments:
Download this file (Pénzügyi ügyintéző-Honlapra.doc)Pénzügyi ügyintéző-Honlapra.doc[ ]35 Kb

Olvasson tovább...

H I R D E T M É N Y

a településképi arculati kézikönyv kidolgozásával és településképi rendelet megállapításával kapcsolatos lakossági fórum tartásáról

Olvasson tovább...

Környezetvédelmi pályázat felső-tagozatos és középiskolás diákok számára

PÁLYÁZATI KIÍRÁS!

Az elmúlt évben igen eredményesen lezajlott az Önkormányzat által fóti fiatalok számára kiírt környezetvédelmi pályázat. Több mint tizenöt pályamű született, számos ötlettel, üzenetet hordozó gondolattal. A környezetvédelmi nevelés egyik eszközeként ebben az évben is kiírásra kerül a környezetvédelmi pályázat.

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén ősszel is megrendezi a lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával az alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól szóló, és az önkormányzat, valamint az anyakönyvvezető részére a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló …/2017. (IX.28.) sz. önkormányzati rendelet tervezetét.

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a anyakonyv@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

 

A vélemények benyújtásának határideje: 2017. szeptember 5.

 

 

Fót, 2017. augusztus 29.

 

 

Dr. Finta Béla

jegyző

 

Tisztelt Lakosság!

Tisztelt jogi személyiséggel rendelkező és jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások!

Tisztelt Civil szervezetek!

Tisztelt egyházak!

Az épített és a táji környezet kultúránk szerves és jelentős része, ezért gondoskodni kell megőrzéséről, védelméről, és megfelelő irányú továbbfejlesztéséről. Ezt kívánja elősegíteni a 2016 év során hatályba lépett, és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXTV. törvény, valamint e törvény végrehajtása érdekében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendelet -

2017 . január 1. hatállyal - történt módosítása. A törvény és a végrehajtását előíró kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok helyi jogszabályba foglalják össze azokat a követelményeket, amelyeket a településkép védelme érdekében megállapítani akarnak. A jogszabályoknak megfelelően településképi arculati kézikönyvet kell kidolgozni és településképi rendeletet kell meg- állapítani. Fót Város Önkormányzata 126/2017. (m.29.) számú határozatával döntött a kézikönyv kidolgozásáról és a rendelet megállapításáról.

Olvasson tovább...