Tájékoztató

Az M2 gyorsforgalmi út Budapest-Vác (17+535-37+150 km sz.) közötti szakasz 2x2 sávos bővítésének 120 kV-os távvezetéki munkálatok kivitelezését a 2017.09.23-án megtartott munkaterület átadás-átvétel alapján 2018.05.30-án megkezdtük.

Olvasson tovább...

Tisztelt Fóti Lakosok!

 

Pest Megye Önkormányzata a 2018. évben is meghirdette a Kulturált Települési Környezet Díját. A díjra természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek pályázhatnak a mellékelt Pályázati felhívásban foglaltak szerint.

A pályázat benyújtási határideje 2018. július 23.

 

Tisztelettel:

Kárpáti Gábor

környezetvédelmi ügyintéző

M E G H Í V Ó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. június 11-én 13.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

 

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Olvasson tovább...

Értesítés földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya elrendelte Magyarország területén a csípőszúnyog gyérítést.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosság!

 

Fót Város Önkormányzata megbízásából Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (ÁNTSZ) 2018. májusában elvégezte a Kossuth – Eötvös utca sarkán lévő artézi kút vízminőségének vizsgálatát, melynek eredményéről a mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

Olvasson tovább...

M E G H Í V Ó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. június 12-én (kedd) 9.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2018. (VI.21.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Attachments:
Download this file (szociális rendelet tervezet.doc)szociális rendelet tervezet.doc[ ]58 Kb

Olvasson tovább...

Tájékoztatás a Németh Kálmán utcában és az M2-es csomópontnál épülő körforgalom építése idejére bevezetendő forgalmi rend-változásokról!

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. június 1-től kezdődő hatállyal az alábbi ideiglenes forgalmi rend-változtatásokat vezeti be:

- az Alagi utca egyirányúsítása a Németh Kálmán utca felől a Rév utca irányába,

- a Tóth Árpád utca egyirányúsítása a Rév utca felől a Németh Kálmán utca irányába,

- mindkét esetben 3,5 tonnát meghaladó „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla kihelyezésével és ugyanilyen tábla kihelyezésével a Rév utca elején a Hajcsár utca irányából,

- ugyancsak 3,5 tonnát meghaladó „Tehergépkocsival behajtani tilos” tábla kihelyezésével az Önkormányzat tulajdonát képező 05/8 hrsz.-ú útra érvényesen.

 

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Fót Város Önkormányzata

Attachments:
Download this file (189_2018 KT határozat.doc)189_2018 KT határozat.doc[ ]24 Kb

Tájékoztatás

 

Csőtörés miatt a helyi járat a helyreállításig a Kisalagi temető fel nem közlekedek, Dunakeszi felé az Alagi u-nál, Fót felé a Kazinczy u-nál lévő megállók vehetők igénybe.

Megértésüket köszöjük.

 

Kurucz László

műszaki ügyintéző

 

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Tel: 06-27-535-365/121