Kedves Ügyfeleink! Tisztelt fóti lakosok!

A Zöld Híd Régió Nonprofit Kft., mint Fót város közszolgáltatója, idén is térítésmentesen biztosítja a lomtalanításba való hulladékok begyűjtését és elszállítását.

Attachments:
Download this file (Fót lomtalanítás 2017. évben.pdf)Fót lomtalanítás 2017. évben.pdf[ ]1897 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a városi kitüntetésekről szóló …/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet tervezetét. 

Olvasson tovább...

.

Attachments:
Download this file (Nyílt levélre válasz.pdf)Nyílt levélre válasz.pdf[ ]916 Kb

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) egy fordulós nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló 2151 Fót, Vörösmarty tér 5. szám alatti, 1124/2 hrsz. alatt felvett ingatlanon található 649 m2 alapterületű helyiségcsoport bérbeadására

Olvasson tovább...

HIRDETMÉNY

helyi népszavazás kitűzésére irányuló választópolgári kezdeményezésről

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 37.§-ának rendelkezése értelmében ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy Merkwart Krisztián úr - mint a választópolgári kezdeményezés szervezője - 2016. augusztus 30-án az alábbi két kérdést nyújtotta be, a Helyi Választási Iroda útján a Helyi Választási Bizottsághoz, a kérdések hitelesítése céljából:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Fót közigazgatási területén nem magyar állampolgárok átmeneti elhelyezését biztosítsák? ”

„Egyetért-e Ön azzal, hogy Fót közigazgatási területére nem magyar állampolgárokat betelepítsenek? ”

A Helyi Választási Bizottság a fenti kérdések hitelesítéséről 30 napon belül, azaz 2016. szeptember 29-ig dönt.

Fót, 2016. augusztus 31.

Tiszteit Fóti Lakosok!

Fót Város Önkormányzata hagyományainak megfelelően idén tavasszal is megrendezi lakossági veszélyes- és elektronikai hulladékgyűjtési akciót, amelynek alkalmával alábbiakban felsorolt anyagokat vesszük át ingyenesen:

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló …/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosok!

 

A Fót Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló …/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet tervezetét.

Olvasson tovább...

Tisztelt Címzettek!

Kérem, szíveskedjenek véleményezni a Fóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi Munkatervének tervezetét. Tekintettel arra, hogy a tárgyév első ülésére csak február 2-án kerül sor, a Munkaterv tervezetéből a januári ülés napját és az ott felsorolt napirendeket töröltük, és a februári ülésre csoportosítottuk át. Továbbá a decemberi elmaradt ülés napirendjéből a 2017. évi belső ellenőri terv elfogadásáról szóló előterjesztés tárgyalását is a februári ülés napirendjei közé vettük fel.

A Munkatervvel kapcsolatos javaslatokat 2017. február 2. 8:00 óráig fogadjuk.

Tisztelettel:

Kőfalvi Csaba elnökhelyettes sk.

 

Attachments:
Download this file (FRNÖ Munkaterv 2017.doc)FRNÖ Munkaterv 2017.doc[ ]29 Kb

Tisztelt Lakosság!

 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága 2017. évben a kéményseprési munkálatokat az alábbi időpontokban végzi.

Fót Város területén 2017.09.01-2017.10.30 között

Csomád Község területén 2017.09.15-2019.10.30 között

Olvasson tovább...