Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 17-én (szerda) 16.30 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2018. október 15-én (hétfőn) 10.00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

TÁJÉKOZTATÓ A HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfelünk!

Sajnálattal értesítjük, hogy a házhoz menő rendszerben begyűjtésre kerülő zöldhulladék gyűjtését kényszerűen fel kell függesztenünk, 2018. október 1-jétől, előre láthatólag 2018. november 4-ig, a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. teljes szolgáltatási területén.

Olvasson tovább...

POLGÁRMESTERI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI FÓRUMRÓL

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII. 13.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: HÉSZ) módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

- Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat fóti telephelyére vonatkozó településszerkezeti Terv és HESZ módosítása,

- Fót Déli Vállalkozási terület II. ütem területére vonatkozó HÉSZ szuabályozás módosítása

Attachments:
Download this file (SCAN3675_000.pdf)Lakossági fórum - HÉSZ [ ]30 Kb

Olvasson tovább...

TÁJÉKOZTATÁS

Kutak engedélyeztetési eljárás határideje: 2020.12.31.

28. § A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését (2018.12.21.) megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási, jegyzői engedélyezési eljárásáról

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni az építtetőnek.

Olvasson tovább...

Értesítés a szennyvízcsatorna építésének megkezdéséről és várható befejezéséről

 

Tisztelt Lakosok!

 

Ezúton értesítjük, hogy Fót, Hársfa utca szennyvízcsatorna kivitelezés helyszíni építési munkáit 2018. október 05-én megkezdjük, és várhatóan 2018. november 30-ig az útburkolat a végleges helyreállítása nélkül fejezzük be.

A végleges szilárd burkolatú úthelyreállításokra a következő évben kerül sor.

Attachments:
Download this file (lakossági egyeztető-Fót.xls)lakossági egyeztető-Fót.xls[ ]85 Kb

Olvasson tovább...

Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2018. október 17-én (szerda) 17.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

Olvasson tovább...

Bursa Hungarica - támogatás a felsőoktatásban tanulóknak

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete szeptemberben döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat rendszer 2019. évi fordulójához. A költségvetési rendeletben erre a célra 2.000.000,-Ft–ot különítettek el.

Az előírt határidőig 22 fóti fiatal nyújtotta be pályázatát, közülük 19 tanuló sikerrel: az Emberi Erőforrás Bizottság 2018. november 14-i ülésén úgy döntött, hogy 2019. január hótól 10 hónapon keresztül havi 10.000-Ft-tal támogatja a pályázókat. Az Emberi Erőforrás Bizottság 3 pályázatot kénytelen volt elutasítani, mert az ide vonatkozó önkormányzati rendelet szabályai szerint e pályázók jövedelmi viszonyai meghaladják a támogatási feltételként előírt jövedelemhatárt.

Az ösztöndíjat nyert pályázóknak ezúton is gratulálunk!

Olvasson tovább...

POLGÁRMESTERI HIRDETMÉNY

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének Fót Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 13/2001. (VII. 13.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: HESZ) módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

Fót Déli Vállalkozási terület II. ütem területére vonatozó HÉSZ szabályozás módosítása

Olvasson tovább...