Felhívás városi kitüntetések javaslattételére
Felhívás városi kitüntetések javaslattételére
2024.01.05.

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2023. (X. 27.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján a városi kitüntetések adományozására 2024. január 31-ig tehetnek javaslatot az önkormányzat szervei, a társadalmi szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek.

Fót Város Önkormányzata egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére, továbbá azzal a céllal, hogy az elismerésben részesülők személye és munkássága példaképül szolgáljon a jelen és jövő nemzedékek számára az alábbi önkormányzati kitüntetéseket és elismerő címekre

Fót Város Díszpolgára
Fót Városért kitüntetés
Fót Egészségügyéért díj
Fót Gyermekeiért, Ifjúságáért díj
Fót Kultúrájáért díj
Fót Vállalkozója díj
Év Sportolója díj
Fót Bajnoka kitüntetés

Elismerő oklevél

Fót Bajnoka kitüntetés

Fót Bajnoka kitüntetésben részesül az Olimpián, Világbajnokságon, Európa-bajnokságon, ifjúsági, junior, és felnőtt kategóriákban 1-3. helyezést elérő, fóti állandó lakóhelyű, avagy fóti bejegyzett székhelyű sportegyesületnél igazolt sportoló. Ennek bejelentését bárki megteheti, aki tudomást szerez a díjra való jogosultságról. 

A kitüntetésre a sportoló az érem megszerzésével válik jogosulttá, az adott verseny jegyzőkönyvét (végeredményét) legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig a sportoló bemutatja, vagy arról az Önkormányzat hivatalból tudomást szerez.

A kitüntetések adományozása önkormányzati döntéshozatalt követően, a mindenkori jogszabályoknak megfelelően, a március 15-i nemzeti ünnephez kapcsolódó városi ünnepségen történik.

A helyi kitüntetések felterjesztéséhez formanyomtatványon lehet benyújtani a javaslatokat az önkormányzati hivatalba személyesen, postai úton (2151, Fót, Vörösmarty tér 1.) vagy elektronikus úton a titkar@fot.hu e-mail címen.

A felterjesztés formanyomtatványa elérhető az önkormányzat hivatalos honlapján a fot.hu/dokumentumtar/Önkormányzat/egyéb linken, illetve a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálati irodáján.

A rendelet megtekinthető: Városi kitüntetések rendelet

Formanyomtatvány letöltése: fot.hu/dokumentumtar/Önkormányzat/egyéb


Facebook