Ajánlattételi felhívás – tűzifa beszerzése
Ajánlattételi felhívás – tűzifa beszerzése
2020.10.06.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az ajánlattételi felhívás tárgya: „Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet 27.§-a alapján a rendkívüli települési támogatás természetben való nyújtása”

Szerződés meghatározása

Fóti állandó lakcímmel rendelkező kérelmező részére határozattal megállapított rendkívüli települési támogatás természetben (tűzifa) helyszínre való szállítsa és/vagy a Fóti Kft (2151 Fót Malom utca 1.) telephelyéről lakcímre történő kiszállítása. Az Ajánlattévő vállalja, hogy az Ajánlatkérő által megadott címre a szerződésben rögzített tűzifa mennyiséget Fót Város közigazgatási területén házhoz szállítja, az átvételről dokumentációt készít, és azt átadja a szerződésben meghatározott időpontokban az Ajánlatkérő részére.

Szerződéses feltételek

Az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívás tárgyában meghatározott lényeges szerződéses rendelkezéseket, valamint az Ajánlattevő által ellátandó feladatokat jelen ajánlattételi felhívás mellékletét képező vállalkozási szerződés tartalmazza.

Ajánlat benyújtásának módja, szabályai

Az ajánlattevő ajánlatát zártan, cégjelzés nélküli borítékban, Dr. Vass György polgármesternek címezve, 1 eredeti nyomtatott példányban és 1 példányt elektronikus adathordozón (pdf kiterjesztésű file-ként) nyújtsa be a Fóti Közös Önkormányzati Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztályán. A borítékon a következő adatokat kell feltüntetni:

„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2013. (V.1.) önkormányzati rendelet 27.§-a alapján a rendkívüli települési támogatás természetben való nyújtása”

„Ajánlattételi határidő: 2020. október 07. 10:00 óra”;

„Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!”;

Az ajánlattevőnek, illetve képviselőjének a benyújtott példányokat minden oldalon szignálnia, az utolsó oldalon, cégszerű aláírással, magánszemélynél eredeti aláírással teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (2 tanú előtt), illetve a meghatalmazott aláírásával (teljes bizonyító erejű magánokirat) ellátva kell az ajánlat benyújtására nyitva álló időpontban és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel, személyesen vagy meghatalmazott útján beadni (névaláírással), illetve megküldeni.

Az ajánlattétel benyújtásának határideje

2020. október 07. 10:00 óra

Beérkezett ajánlatok felbontásának helye és ideje:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztály

2151 Fót, Kossuth utca 1.

2020. október 07. 10:30 óra

Az ajánlattal kapcsolatban érdeklődni lehet:

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Osztályán, Márkosné Dénes Ella ügyintézőnél (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) személyesen a fenti címen, vagy telefonon a 06-27/535-375 /9131. mellék vagy 06-70/334-87-63 telefonszámon hivatali félfogadási időben.

BŐVEBB INFORMÁCIÓK A CSATOLT MELLÉKLETBŐL ÉRHETŐEK EL!

Csatolmányok:

Ajánlattételi felhívás végleges


Facebook