Álláspályázat – Adóügyi ügyintéző (Csomád)
Álláspályázat – Adóügyi ügyintéző (Csomád)
2024.02.28.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség

adóügyi ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2161 Csomád, Kossuth út 69.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jelentkező feladatát képezi az önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó adók megállapítása, kivetése, beszedése, nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése, továbbá az adóigazolások kiadása, az adóztatás megszüntetése, illetve a meg nem fizetett adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedése, adó-és értékbizonyítvány készítése.

Döntésre előkészíti és lefolytatja az ügyköréhez kapcsolódó méltányossági eljárást.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./19. pontban meghatározottak szerint: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő,
 • Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • önkormányzati adóhatósági területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • az ONKADÓ-program ismerete,
 • az ASP rendszer ismerete,
 • helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024. április 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Szilvia nyújt, a 06/70 458-0958 -as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a hr@fot.hu és a jegyzo@fot.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu és a www.csomad.hu honlapon szerezhet.


Facebook