Álláspályázat – adóügyi ügyintéző
Álláspályázat – adóügyi ügyintéző
2022.07.21.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jelentkező feladatát képezi az önkormányzati adóhatóság feladat- és hatáskörébe tartozó iparűzési és építményadók megállapítása, kivetése, beszedése, nyilvántartása, könyvelése, ellenőrzése, továbbá az adóigazolások kiadása, az adóztatás megszüntetése, illetve az adó- és értékbizonyítvány kiállítása. Döntésre előkészíti és lefolytatja az ügyköréhez kapcsolódó méltányossági eljárást. Tájékoztatást nyújt és számlaegyeztetéseket folytat az ügyfelekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számű melléklet I./19. pontban meghatározottak szerint: gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, jogi szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai felsőfokú illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • Közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • az ASP rendszer ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • önkormányzati adóhatósági területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019 (IV.23.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás;
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Melicher Hajnalka nyújt, a 06/70 500-3489 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/8/2022, valamint a munkakör megnevezését: adóügyi ügyintéző.

vagy

 • Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

 • Elektronikus úton jegyzo@fot.hu e-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Csoport, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu


Facebook