Álláspályázat – Főépítészi asszisztens
Álláspályázat – Főépítészi asszisztens
2021.04.07.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri Kabinet

főépítészi asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. §-ban
meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó munkatársi, asszisztensi feladatok
ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez
érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése, települési
vélemények előkészítésében való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,

• Cselekvőképesség,

• Büntetlen előélet,

• Főiskola, építészmérnöki végzettség,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• közigazgatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű ASP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

• Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Haszpra Éva nyújt, a 06706409836 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-P/4/2021 , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi asszisztens.

vagy

• Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu E-mail címen keresztül
és
• Elektronikus úton jegyzo@fot.hu oldalon keresztül.

vagy

• Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Osztályán, Pest

megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.fot.hu – 2021. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon

szerezhet.


Facebook