Álláspályázat – Főépítészi asszisztens
Álláspályázat – Főépítészi asszisztens
2021.04.28.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

főépítészi asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 8.§-ban meghatározott főépítészi feladatokhoz kapcsolódó munkatársi, asszisztensi feladatok ellátása (előterjesztések előkészítése, részvétel az ügyfélfogadásban, a főépítészhez érkező beadványok, levelek, kérelmek kezelése, döntésre előkészítése, települési vélemények előkészítésében való közreműködés.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, építészmérnöki vagy településmérnöki végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Egyetem, építész vagy településmérnök,
  • közigazgatásban szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű ASP,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
  • Végzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatai
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait,
  • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. május 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Haszpra Éva nyújt, a +36706409836 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: P/4/2021, valamint a munkakör megnevezését: főépítészi asszisztens.

vagy

 • Elektronikus úton Zajzon-Veres Szilvia részére a hr@fot.hu E-mail címen keresztül

és

 • Elektronikus úton jegyzo@fot.hu oldalon keresztül.

vagy

 • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Ügyviteli Osztályán, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbíráslásáról a Polgármester egyetértésével, a munkáltatói jogkört gyakorló a Jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.fot.hu – 2021. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook