Álláspályázat – GESZ főzőkonyhai kisegítő
Álláspályázat – GESZ főzőkonyhai kisegítő
2021.03.08.

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

főzőkonyhai kisegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az élelmezésvezető és a szakács utasítása alapján a a közétkeztetéshez alapanyagok előkészítése, árumozgatás, mosogatás, tálalás, főzőtérben takarítás. Munkaidő: 5.30-13.50.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

Előnyt jelentő kompetenciák:

•         precíz, gondos munkavégzés

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: főzőkonyhai kisegítő.

•         Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fót Város honlapja – 2021. március 10.

•         www.fotigesz.hu – 2021. március 10.


Facebook