Álláspályázat – Általános igazgatási ügyintéző
Álláspályázat – Általános igazgatási ügyintéző
2022.09.09.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Osztály

általános igazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Koordinálja a növényvédelmi igazgatással és természetvédelemmel összefüggő ügyeket. A központi, illetve helyi jelentőségű természeti értékek megóvásával, helyreállításával, bemutatásával, a helyi védelem alatt álló természeti területeket veszélyeztető tevékenységek tilalmával összefüggő hatósági ügyeket lebonyolítja. Az ipar és a kereskedelmi eljárásokban a jogszabályokban meghatározottak szerint, az üzletek működési engedélyeivel, a kereskedelmi és magánszemélyek bejelentésével, telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatokat teljeskörűen ellátja. Kiadja a hatósági bizonyítványokat. Teljeskörűen intézi a fák kivágására irányuló ügyeket. Az önkormányzati tulajdonú erdők esetében kapcsolatot tart az erdészeti szakirányítóval az éves erőgazdálkodási terv végrehajtásából adódó feladatok elvégzése érdekében.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal egységes Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I./14. pontban meghatározottak szerint: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Ákr. magasfokú ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatásban szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Az ellátandó feladat terén szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23) Korm.rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító igazolás,
 • Nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2022. szeptember 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kárpáti Gábor nyújt, a 06-70/967-1823 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á/11/2022, valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatási ügyintéző.
 • Elektronikus úton a hr@fot.hu e-mail címen keresztül

és

 • Elektronikus úton a jegyzo@fot.hu e-mail címen keresztül.
 • Személyesen: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal , Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a polgármester egyetértésével a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző dönt. A pályázat eredményéről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 15 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvántartásának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői jogviszony három hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.


Facebook