Álláspályázat – Konyhai rakodómunkás
Álláspályázat – Konyhai rakodómunkás
2021.09.29.

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet

rakodómunkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2151 Fót, Szent Benedek utca 9-11.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkavégzés a Fóti GESZ központi konyháján. A nyersanyagokat beérkezéskor a raktárban helyezi el. A szakács részére kiadott napi nyersanyag mennyiségnek, a raktárból az előkészítőbe szállításához segítséget nyújt a konyhalányoknak. Igény esetén segédkezik a mosogatásban (fehér-fekete mosogatóban). Közreműködik az elkészült étel kiszállításában, a szállításra előkészített ételt a gépkocsikra felrakja, a kiszállított ételt az intézmények tálalókonyhájába beviszi. Rendszeresen takarítja a raktárakat. A konyhaépület körül kerti munkát végez, pl. fűnyírás gallyazás, gereblyézés, seprés, stb.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. október 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hamala Katalin nyújt, a 27/358-831 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2151 Fót, Dózsa György út 12-14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021 , valamint a munkakör megnevezését: rakodómunkás.

•         Elektronikus úton Hamala Katalin részére a ig.fotigesz@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fót Város honlapja – 2021. szeptember 27.

•         www.fotigesz.hu – 2021. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fotigesz.hu honlapon szerezhet.


Facebook