Babakelengye támogatás

Babakelengye támogatás nyújtása

a 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelet alapján (természetben)

 

A szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a babakelengye támogatás ügyében a Hatósági Osztály jár el.

 

Fót Város Önkormányzata babakelengye formájában támogatást nyújt az újszülött gyermekek születésével kapcsolatos költségeihez való hozzájárulás céljából annak a családnak, ahol a gyermeknek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a gyermek születésekor bejelentett Fóti lakóhellyel rendelkezik.

 

A támogatás egyszeri, 15.000,- Ft értékű támogatási csomag, amely babaápolási szereket és más, a gyermek gondozását segítő tárgyakat tartalmaz.

 

A babakelengye támogatás megállapításának módja: az eljárás a fóti védőnők által megadott adatok alapján indul.

 

Eljárási határidő

30 nap

 

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

 

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy a védőnők által megadott újszülöttek legalább egyik szülője/törvényes képviselője rendelkeznek-e fóti állandó lakcímmel. Amennyiben igen, megállapításra kerül részére támogatás. A babakelengye támogatást a védőnők segítségével juttatjuk el a családok részére.

 

Vonatkozó jogszabály:

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelete.