Babakelengye támogatás

Nyilatkozat letöltése

Babakelengye támogatás nyújtása
a 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelet alapján (természetben)

A szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló 15/2020. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 5.§-a alapján a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a babakelengye támogatás ügyében a Hatósági Osztály jár el.

Az Önkormányzat támogatást nyújt az újszülött gyermek születésével kapcsolatos költségekhez, babakelengye formájában.

Babakelengye támogatásra az a gyermek jogosult, akinek legalább az egyik szülője, szülő hiányában törvényes képviselője a gyermek születésekor bejelentett Fóti lakóhellyel rendelkezik.

A támogatás formája természetbeni, egyszeri, legfeljebb 20.000.-Ft értékű támogatási csomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági feltételek, de a szülők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A szülőnek (törvényes képviselőnek) nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról a formanyomtatványon.

Amennyiben a szülők nem közös háztatásban nevelik gyermeküket, ennek tényéről a gondviselő szülőnek, vagy törvényes képviselőnek nyilatkozni kell a formanyomtatványon.

A támogatási csomag beszerzéséről és jogosult részére történő eljuttatásáról a Polgármester gondoskodik.

A babakelengye támogatás megállapításának módja: az eljárás kérelemre indul, az erre rendszeresített formanyomtatványon.

Eljárási határidő: 30 nap

Eljárási illeték: az eljárás a szociális törvény rendelkezései alapján illetékmentes.

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során megvizsgálásra kerül, hogy az újszülöt/tek legalább egyik szülője/törvényes képviselője rendelkezik-e fóti lakóhellyel. Amennyiben igen, megállapításra kerül részére támogatás.

Vonatkozó jogszabály:

  1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. Általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL törvény,
  3. Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020. (XI. 28) számú a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról szóló helyi rendelete.