Bursa Hungarica 2021 – támogatás a felsőoktatásban tanulóknak
Bursa Hungarica 2021 – támogatás a felsőoktatásban tanulóknak
2020.12.07.

Bursa Hungarica 2021 – támogatás a felsőoktatásban tanulóknak

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 24-én döntött arról, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat rendszer 2021. évi fordulójához. A költségvetési rendeletben erre a célra 2.000.000,-Ft–ot különített el.

Az előírt határidőig 10 fóti fiatal nyújtotta be pályázatát „A” és „B” típusú ösztöndíjra.

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés felhatalmazása alapján Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a Polgármester 2020. november 19-én döntött a pályázatok elbírálásáról.

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 9/2020. (VII.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 22.§-a alapján 3 pályázó részére volt megítélhető az ösztöndíj, amely szerint 2021. január hónaptól 10 hónapon keresztül havi 10.000-Ft-os támogatásban részesülnek a pályázók.

Az Ör. rendelkezése értelmében 7 pályázatot el kellett utasítani, az egy főre jutó jövedelem, illetve formai okok miatt.

Az ösztöndíjat nyert pályázóknak ezúton is gratulálunk!


Facebook