Dokumentumtár
Et.35.sz. 1.sz. melléklete 2022 01 hó lejelentés(PDF)
Et.26.sz.1.sz.melléklet_2022. évi Közbeszerzési terv(DOCX)
Et.26.sz.2.sz.melléklet_Dr.Sándor Ü.I. beszámoló(PDF)
Et.26.sz.Közbeszerzési beszámoló és terv(DOCX)
Et.27.sz.1.sz.melléklet_Ajánlattételi felhívás_FAKSZ 2022-2024(DOCX)
Et.27.sz.Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó versenyeztetése(DOCX)
Et.29. sz. 1. melléklet 2022_Helyi Értéktár beszámoló(PDF)
Et.29. sz. 2. melléklet 2022_Helyi Értéktár elszámolás(PDF)
Et.29. sz. 2022 Fóti Értéktár Bizottság 2021. évi elszámolása(DOC)
Et.34.1.sz. melléklet Környezetvédelmi Alap és Bársony Fót 2021. évi felhasználása(XLSX)
Et.34.2.sz. melléklet Környezetvédelmi Program 2022. évi Intézkedési Terv(XLSX)
Et.34.sz. Környezetvédelmi Program Intézkedési terv 2022. év(DOC)
Et.35.sz Lejárt határidejű határozatok 2022.1.31-ig(DOCX)
Et.41.sz. Egyedi megbízás_Fóti Kft_Futópálya megvalósítására(DOCX)
Et. 53. sz. beszámoló és munkatervEt.42_2022_ Kft Ugyvezetoi tajekoztato IV negyedev(DOCX)
Et.42_2022_1.sz. melléklet Kft. ügyvezetői beszámoló(DOCX)
Et.43.sz. Kft. Kegyeleti elszamolas 2021.IV. negyedév(DOCX)
Et.43.sz.1.sz. melléklete Kft. Kegyelet IV. negyedéves beszámoló(PDF)
Et.48.sz.1.sz. melléklet Tervezett változások(PDF)
Et.48.sz.2.sz. melléklet Változások véleményzése(PDF)
Et.48.sz.3.sz. melléklet Tájékoztató anyag és Közszolgáltatási szerződés módosítása(PDF)
Et.48.sz.Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítása(DOCX)
Et.49 melleklete TSZT, SZT kivágat(DOCX)
Et.49_2022.Csillagdomb.025_23hrsz.belterületbevonása(DOCX)
Et.51.sz. Döntés a 416-2019.(XI.20.) KT-határozat módosításáról(DOCX)
Et.17. sz. 5. melléklet Fót Fejlődéséért Közalapítvány_Alapítóokirata_teljes_módosított(DOCX)
Et. 50. sz. HATÁROZAT 3. melléklet ESZEI Szakmai program(DOCX)
Et. 37. sz. mellékletek Fót Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése.xlsm(PDF)
Et. 17. sz. 1.melléklet_Hatályos Alapító okirat(PDF)
Et. 17. sz. 2.melléklet_Szent-Iványi Géza kuratóriumi elnök levele(PDF)
Et. 17. sz. 3.melléklet_Közalapítvány 2020. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet, könyvvizsgálói jelentés(PDF)
Et. 17. sz. 4. melléklet Alapító okirat módosítás_új_0210(DOCX)
Et. 17. sz. Fót Fejlődéséért Közalapítvány beszámoló és Alapító Okirat módosítás(DOCX)
Et. 31. sz. 1. melléklet Rendelettervezet államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról és forrás átvételéről(DOCX)
Et. 31. sz. Rendeletalkotás az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről (002)(DOCX)
Et. 33. sz. Környezetvédelmi Alap Pályázati kiírásEt. 36. sz. 1. melléklet Rendelettervezet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. módosításáról(DOCX)
Et. 36. sz. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. módosítása(DOCX)
Et. 36. sz. mellékletek Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. módosítása MB ALAP.xlsm(PDF)
Et. 37. sz. 1. melléklet Rendelettervezet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről(DOCX)
Et. 37. sz. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése(DOCX)
Et. 39. sz. 2022. 1.mell.Csillagd.mód.doksi.partnerségire(PDF)
Et. 50. sz. HATÁROZAT 2. melléklet SZMSZ egységes szerkezet(DOCX)
Et. 39. sz. 2022. 2.mell.Hirdetmeny TRE Csillagdomb.(DOCX)
Et. 39. sz. 2022. 3.mell.előzetes tájékoztatás_2021.06.28.(PDF)
Et. 39. sz. 2022.Csillagdomb.Partnerségi lezárása(DOCX)
Et. 39. sz. 4. melléklet HÉSZ módosítás Csillagdomb Loclex(DOCX)
Et. 45 .sz. Sport_és_Kult. pályázat kiírásaEt. 46. sz. 2022. évi Sipos Pál Ösztöndíj-támogatásának pályázataEt. 50. sz. 1. melléklet Pest Megyei Kormányhivatal eljárás megindítása(PDF)
Et. 50. sz. 2. melléklet Pest Megyei Kormányhivatal Határozat feltárt hiányosságok(PDF)
Et. 50. sz. 3. melléklet ESZEI igazgató intézkedési terve(PDF)
Et. 50. sz. 4. melléklet Polgármesteri válaszlevél(PDF)
Et. 50. sz. 5. melléklet Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzés lezárás(PDF)
Et. 50. sz. ESZEI SZMSZ és Szakmai Program módosítás(DOCX)
Et. 50. sz. HATÁROZAT 1. melléklet SZMSZ - módosító(DOCX)
Véleménylap