Dokumentumtár
1-2021.(II.9.) időskorúak nappali ellátásának díjáról(PDF)
2-2017. (I.26.) a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről(PDF)
2-2021.(II.24) az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről(PDF)
2-2018. (II.1.) a településkép védelméről(PDF)
2-2011. (II.14.) a gyermekvédelem helyi rendszeréről(PDF)
3-2019. (II.28.) a „Sipos Pál” tehetségfejlesztést segítő ösztöndíjról(PDF)
3-2015. (I.28.) a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól(PDF)
4-2018. (II.1.) a városi piac létesítéséről és üzemeltetéséről(PDF)
5-2021. (II.26.) a közszolgálati tisztviselők egyes juttatásairól(PDF)
6-2021. (II.26) közalkalmazottak és egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók juttatásai(PDF)
9-2020. (VII.2.) a szociális rászorultságtól függő ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól(PDF)
10-2018. (III.29.) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről(PDF)
10-2017. (III.30.) a helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről(PDF)
10-2014. (III.24.) az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről(PDF)
12-2013. (III.20.) az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról(PDF)
13-2017. (IV.27.) a városi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről(PDF)
14-2020.(IX28.) a Képviselő-testület SZMSZ(PDF)
15-2020. (IX.28.) a szociális rászorultságtól függetlenül nyújtható támogatásokról(PDF)
19-2020. (XI.11.) rendelet maszkviselés(PDF)
21-2020. (XI.30.) a lakások és helyiségek bérbeadására, elidegenítésére, valamint díjakra vonatkozó szabályokról(PDF)
21-2017. (VI.22.) a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól(PDF)
23-2016. (IX.29.) a védett övezet kialakításáról(PDF)
24-2019. (VI.20.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának alapvető jogkövetkezményeiről(PDF)
24-2016.(IX.29) a helyi utcanevekről és a házszámrendezés szabályairól(PDF)
25-2017. (VII.6.) a helyi adókról(PDF)
26-2016. (IX.29.) Fót Város területén mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeiről(PDF)
26-2020. (XII.18.) az önkormányzat 2021. évi átmeneti gazdálkodásáról(PDF)
26-2015. (XII.17.) a védőnői körzetekről(PDF)
27-2016.(IX.29.) a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól(PDF)
28-2016. (IX.29.) az állattartás helyi szabályairól(PDF)
29-2016. (IX.29.) Fót város jelképeiről és azok használatáról(PDF)
30-2016. (IX.29.) az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának sza(PDF)
31-2017. (IX.28.) a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről(PDF)
33-2018. (XII.13.) a helyi közművelődésről(PDF)
33-2017. (X.26.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól(PDF)
33-2019. (IX.26.) Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról34-2016. (IX.29.) az ingatlanon belüli csatorna-rákötéseknek a szociális rászorultság elvén való támogatásáról(PDF)
36-2016. (IX.29.) a mezei őrszolgálatról(PDF)
38-2019. (XII.17.) építési tilalom elrendeléséről(PDF)
38-2016. (IX.29.) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról(PDF)
40-2016. (IX.29.) a helyi népszavazásról(PDF)
43-2016. (X.27.) a települési környezet védelméről(PDF)
44-2016. (X.27.) a Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról(PDF)
46-2016. (XI.24.) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről(PDF)
48-2016. (XI.24.) a talajterhelési díjról(PDF)
50-2016. (XII.15.) Fót Város közigazgatási területén megvalósuló ingatlanon belüli szennyvízcsatorna-bekötővezeték létesítési költségeinek támogatásáról(PDF)
52-2016.(XII.15.) a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról(PDF)