FELHÍVÁS – vendéglátó egységek regisztrációs kötelezettségéről.
FELHÍVÁS – vendéglátó egységek regisztrációs kötelezettségéről.
2023.06.30.

FELHÍVÁS

Felhívjuk a Városunkban működő vendéglátó egységek üzemeltetőinek szíves figyelmét, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden, Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének – vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének – regisztrálni köteles vendéglátó üzletét az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) rendszerébe.

A turizmus-vendéglátás ágazatot segítő intézkedésekről szóló 468/2022. (XI. 21.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében:

„A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 12/A. § (1) bekezdésétől eltérően a vendéglátó üzlet üzemeltetője a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására 2023. július 1. napjától köteles.”

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelete a 2023. június 26. napján kiadott 92. számában az alábbiak szerint módosult:

(1) A Turizmus törvény 9/A.  §-ában foglaltaktól eltérően a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltetője és a turisztikai attrakció üzemeltetője adminisztrációs kötelezettségének könnyítése és adatelemzés, valamint hivatalos statisztikai adatok előállításának segítése céljából informatikai rendszer (a továbbiakban: Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) működik.

(2) A Turizmus törvény 9/G. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adatszolgáltatásra alkalmas szoftvert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.) térítésmentesen biztosítja azon vendéglátó üzlet üzemeltetője részére, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele meghaladta a 12 millió forintot, de nem érte el az 50 millió forintot. A vendéglátó üzlet üzemeltetője egy térítésmentesen biztosított szoftverre jogosult, amelyet kizárólag egy általa üzemeltetett vendéglátó üzletben alkalmazhat.

(3) A Turizmus törvény 9/G. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően az adatszolgáltatásra alkalmas szoftvert a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. térítésmentesen biztosítja azon turisztikai attrakció üzemeltetője részére, amelynek 2022. évi – a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó – nettó árbevétele meghaladta a 12 millió forintot, de nem érte el az 50 millió forintot. A turisztikai attrakció üzemeltetője egy térítésmentesen biztosított szoftverre jogosult, amelyet kizárólag egy általa üzemeltetett turisztikai attrakció esetében alkalmazhat.

3. § (1) A Turizmus törvény 9/G. § (1) és (3) bekezdésében, 12/A. § (1) bekezdésében és 12/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2023. július 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására kizárólag azon

a) vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele,

b) turisztikai attrakció üzemeltetője köteles, amelynek a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó 2022. évi nettó árbevétele

meghaladta a 100 millió forintot.

(2) A Turizmus törvény 9/G. § (1) és (3) bekezdésében, 12/A. § (1) bekezdésében és 12/B. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően 2024. január 1. napjától a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő adatok szolgáltatására és továbbítására kizárólag azon

a) vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles, amelynek a mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti vendéglátás tevékenységből származó 2022. évi nettó árbevétele,

b) turisztikai attrakció üzemeltetője köteles, amelynek a turisztikai attrakció szolgáltatásaihoz kapcsolódó jegyértékesítéséből származó 2022. évi nettó árbevétele

meghaladta a 12 millió forintot.

4. § A 2. § (2)–(3) bekezdése, valamint a  3. § szerinti árbevétel számításakor a  termékértékesítés vagy a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye szerinti bevétel mértékét kell figyelembe venni, azzal, hogy több teljesítési hely azonos működtetője vagy azonos üzemeltetője esetén sem alkalmazható az egybeszámítás.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenység folytatható. Az NTAK-ba csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet a vendéglátó üzletet regisztrálni.  

Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

  • étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
  • italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
  • zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
  • gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
  • alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.

A munkahelyi/ közétkeztetés, a rendezvényi étkeztetés, és a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzletek nem szolgáltatnak adatokat.

A 2022-es évben Hivatalunk által elvégzett hatósági ellenőrzések tapasztalatai alapján sok üzemeltető még nem tett eleget a regisztrációs kötelezettségének, ezért kérjük legyenek fokozott figyelemmel az NTAK oldalán megjelentekre és kérjük a vendéglátó egységük regisztrációját a jogszabályban előírt határidőig elvégezni szíveskedjenek.

A regisztráció menetéről az https://info.ntak.hu/vendeglatas oldalon tudnak tájékozódni.

Segítő együttműködésüket köszönjük.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Facebook