Fóton november 1-től közterület-felügyelet működik a rendezett, élhetőbb környezet kialakítása és fenntartása érdekében.
Fóton november 1-től közterület-felügyelet működik a rendezett, élhetőbb környezet kialakítása és fenntartása érdekében.
2021.01.26.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy városunkban közterület-felügyelet működik.

Ezért szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbi főbb közterületi szabályok betartására:

Maszkviselés (19/2020. (XI.11.) önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselésről Fót város közterületein és nyilvános helyein)

Fót Város területén belül az alábbi közterületen és nyilvános helyen kötelező orvosi maszkot, illetve textil-, vagy más anyagból készült orrot és szájat folyamatosan elfedő maszkot (továbbiakban: maszk) viselni:

 1. buszmegállóban, vasútállomás várakozó helyén, valamint azok 50m-es sugarú körzetében,
 2. nevelési, oktatási intézmények bejáratától számított 50m-es sugarú körzetben,
 3. egészségügyi-, és szociális intézmények bejáratától számított 50m-es sugarú körzetben,
 4. Vörösmarty téren,
 5. Dózsa György úton,
 6. Németh Kálmán út 40-48. szám közötti területen,
 7. Móricz Zsigmond utcai buszforduló és megálló területén, valamint
 8. a városi piac területén.

Környezetvédelem (43/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet a települési környezet védelméről)

 • Az ingatlan előtti járda (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldal) tisztántartása, a gyalogos forgalomra szolgáló járdarész hó- és jégmentesítése az ingatlan tulajdonosának a kötelessége.
 • A tulajdonos kötelessége a járdán növő gaz kiirtása.
 • A város közterületén tilos járművet mosni, olajcserét végezni, vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz.
 • Közterületen építési-, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és időtartamig szabad tárolni.
 • Állati tetemet, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen sem magánterületen elhelyezni, vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni TILOS!
 • A telkeken keletkezett háztartási folyékony hulladék a telekhatáron belüli elhelyezése kizárólag zárt rendszerű, szivárgásmentes tárolókban történhet, telekhatáron kívülre történő vezetése TILOS.
 • A csapadékvíz elvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, stb.) vizet bevezetni TILOS!

Állattartás (28/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet az állattartás helyi szabályairól)

 • Az állattartó köteles gondoskodni, hogy az eb közterületre felügyelet nélkül ne juthasson ki. Közterületen ebet csak pórázon szabad vezetni. Játszóterek és közparkok területére ebet bevinni pórázon vezetve is TILOS.
 • Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. Az eb által okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról az állattartó köteles gondoskodni.
 • Ebet szabadon engedni csak erre a célra kijelölt helyen, a tulajdonos felügyelete mellett lehet.

Közterület használat (27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól)

 • A közterület rendeltetéstől eltérő használatához engedély szükséges.
 • Közterület használati engedélyt kell beszerezni többek között:
 • építési munkával kapcsolatos létesítmények, valamint építő- és tüzelőanyagok, törmelékek nem közúton történő elhelyezéséhez, tárolásához. (építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, konténer és tartozékai)
 • árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilonok, üzletek működéséhez, létesítéséhez, továbbá alkalmi- és mozgóárusításhoz.
 • az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű-várakozóhely létrehozásához
 • közterületbe nyúló védőtető, előtető, lépcső, reklámhordozó elhelyezéséhez
 • Nem adható közterület-használati engedély többek között:
 • olyan kövek és oszlopok kihelyezéséhez, amelyek a közúti közlekedés biztonságát  akadályozzák
 • közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához
 • jármű iparszerű javítására

Gépjárművek közterületen (27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól)

 • Tilos a gépjárművel való parkolás olyan módja, amely:
 • akadályozza a települési hulladékgyűjtést,
 • akadályozza a települési hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkálatok elvégzését,
 • akadályozza a közúti közlekedés rendjét,
 • akadályozza a települési helyi menetrendszerű autóbusz forgalmat,
 • akadályozza a járdán való gyalogos közlekedést,
 • akadályozza a saját ingatlanra való mind gépjárművel, mind gyalogosként történő ki- és bejutást.
 • A közintézmények és egyházi fenntartású épületek előtti közterületen a gépjármű várakozóhelyek az ott dolgozók, valamint a vendégek, illetve az ügyfelek parkolását szolgálják.

·         A jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem megfelelő, ezáltal közúti közlekedésre alkalmatlan jármű (pl.: üzemképtelen, sérült, roncs jármű) nem tárolható közterületen. Az üzembentartó köteles a járművet 3 napon belül saját költségén elszállítani.

Közösségi együttélés (24/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről)

 • A közösségi együttélés szabályát megsértő személlyel szemben:

– természetes személy esetén ötezer forinttól kétszázezer forintig,

– jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

 

A közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyekben a felügyelet munkáját segítő hivatali ügyintéző – Nagyné Csapó Márta – tart ügyfélfogadást a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendjében, azonban jelenleg a járványhelyzet miatt kérjük, személyesen csak halaszthatatlan ügyekben keressék a Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáját.

 

A felügyelők munkáját segítő hivatali ügyintéző elérhetőségei:

Nagyné Csapó Márta

Tel.: 06 70/9459127, 06 27/535365/9115 m.

E-mail: nagyne.csapo.marta@fot.hu

Közterület-felügyelő elérhetőségei:

Tel.: 06 70/3802112

E-mail: kozterulet@fot.hu

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy célunk a rendezett, élhetőbb környezet/közterület kialakítása és fenntartása a lakossággal együttműködve, bírság kiszabására csak kirívó esetekben és az elvárható együttműködés elmulasztása esetén kerülhet sor. Ennek érdekében, ha a felügyelet munkatársai az ingatlanok előtti közterületen szabálytalanságot fedeznek fel, a helyszínen fotót készítenek, és Felszólítást hagynak hátra, melynek teljesítését visszaellenőrzik. A teljesítés elmulasztása eljárást vonhat maga után.

Bízunk abban, hogy a Lakosság közreműködésével városunk szebb és rendezettebb lesz!

dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző


Facebook