Gépjárműadó adó tájékoztatás
Gépjárműadó adó tájékoztatás
2021.01.28.

Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom Önöket, hogy az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény rendelkezéseinek hatálybalépését követően, azaz 2021. január 1-jétől az alábbi jogszabálymódosítások léptek életbe a gépjárműadó adóztatási területen:

A gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű hatósági ügyintézést a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el. A 2021. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozó adót az állami adó- és vámhatóság számlájára kell megfizetni. A NAV valamennyi gépjármű-tulajdonosnak (üzembentartónak) határozatot fog küldeni, amely tartalmazza a megfizetendő adó mértékét is. A hatáskörváltozás miatt 2021. évben az első félévi gépjárműadó befizetési határideje 2021. április 15. napjára módosul.

 Az adóalanyoknak a gépjármű eladását, vásárlását továbbra sem kell bejelenteni sem az önkormányzati, sem az állami adóhatóságnak.

 A 2020. december 31-ig keletkező adó vonatkozásában a továbbiakban is az önkormányzati adóhatóság jár el.

 A fentiek alapján felhívom a hátralékkal rendelkezők figyelmét, hogy a 2020. december 31-ig keletkezett adót az önkormányzati adóhatóságnak kell megfizetni. Az adóvégrehajtást ezen követelések vonatkozásában az önkormányzati adóhatóság foganatosítja.

Kérjük, hogy a 2021. január 1. napja után keletkezett gépjárműadóval kapcsolatos kérdéseikkel az állami adóhatósághoz forduljanak!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét!

dr. Mihályi Zsolt Apor

jegyző


Facebook