Hatósági bizonyítvány kiállítása

 

Hatósági bizonyítvány kiállítása

A 2016. évi CL. tv. 95. §. (1) bekezdés rendelkezése szerint a hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal szervezetén belül a hatósági bizonyítvány kiadásának ügyében a jegyző megbízásából a Hatósági Osztály jár el.

A hatósági bizonyítvány kiadásának módja

Az eljárás kérelemre indul, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • a kérelmező adatait
  • az igazolni kívánt adatokat

Csatolandó mellékletek

  • illetékmentes

Eljárási határidő

24 óra

Eljárásban vizsgálandó kérdések és az eljárás menete

Az eljárás során a kérelmen szereplő adatokat a személyiadat-és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok egyeztetése után hatósági bizonyítvány formájában leigazoljuk.

A döntés elleni jogorvoslat

A hatósági bizonyítvány az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény alapján határozatnak minősül, azért azzal szemben fellebbezésnek van helye. Az ügy érdemében hozott határozat ellen a döntés kézhezvételét követő naptól számított 15 naptári napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést az elsőfokú döntést hozó hatóságnál kell benyújtani, melyet – ha az elsőfokú hatóság a döntését saját hatáskörben nem vizsgálja felül – a Pest Megyei Kormányhivatal bírál el. A fellebbezési eljárás illetéke 5 000 Ft.

Vonatkozó jogszabályok

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95.§. (1) bekezdés
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény