Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése
Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése
2021.04.22.

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtése

Tisztelt Fóti Lakosok!

A házhoz menő zöldhulladék gyűjtésének rendszerét a Zöld Híd B.I.G.G. NKft. – DTkH NKft.  2021. április 1. napjától az alábbiak szerint módosította.

A hulladékszállítási közszolgálatást jogosan igénybe vevők, azaz azok számára, akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek, a Közszolgáltató díjmentesen ingatlanonként 2 db a zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű, emblémás zsákot biztosít. A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat max. 2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot. További zsákokat (kék színű, lebomló, emblémás) az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként maximum 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

Fentiek alapján a kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket (gallyak átmérője max. 6 cm) max. 150 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 1 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A korábban megvásárolt kommunális és zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsákok továbbra is elszállításra kerülnek.

Zöldhulladék gyűjtési napok: május 4., 25., június 15., július 6., 27., augusztus 17., szeptember 7., 28., október 19., november 9. és 30. napján.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal


Facebook