Hírek innen-onnan

Tájékoztatás szennyvízcsatorna építéséről

Tisztelt Felhasználó!

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium valósítja meg a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú, „Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)” című projekt, Fót város szennyvízelvezetésének fejlesztésére vonatkozó projektelemet.

Olvasson tovább...

KÖZLEMÉNY

A Központi Statisztikai Hivatal a 2019. évi adatfelvételi program részeként egészségi állapottal, egészségüggyel összefüggő felmérést végez a településen 2019. szeptember 16. és december 16. között.

Attachments:
Download this file (KSH_közlemény_ELEF2019_OTAP2019.pdf)KSH_közlemény_ELEF2019_OTAP2019.pdf[ ]331 Kb

Olvasson tovább...

Tisztelt Lakosság!

Fót Város Önkormányzata megbízásából Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály (ÁNTSZ) 2020. áprilisában elvégezte a Kossuth – Eötvös utca sarkán lévő artézi kút vízminőségének vizsgálatát, melynek eredményéről a mellékletben tájékoztatjuk Önöket.

A kút vize az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a határértéknél (vas: 0,200 mg/L; mangán: 0,050 mg/L) magasabb vas és mangán tartalom miatt kifogásolt minőségű ivóvíznek minősül.

 

Ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv

2020/01664 Kód: PM Fót Önkormányzat üzemi kút

2151 Fót, Vörösmarty M. tér 23.

 

Megrendelő:

Fót Város Önkormányzata Fót

2151 Fót, Vörösmarty tér 1.

 

BFKH NF Laboratóriumi Osztály Akkreditált mintavétel

Mintavétel: 2020.04.23.10:20 Átvétel: 2020.04.23. Vizsgálat időtartama: 2020. 04. 23. - 04.30.

Helyszíni vizsgálatok

Min Vizsgálat Érték Mértékegység Szabvány

Víz hőmérséklet 15,4 °C MSZ 448-2 :1967 1.fejezet (visszavont szabvány)

pH (25 °C) 7,93 MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz

 

Bakteriológiai vizsgálatok:

Min Vizsgálat Érték Mértékegység Szabvány

+ Coliförmszám 1 /lOOml MSZ EN ISO 9308-1:2015

Escherichia coli-szám 0 /lOOml MSZ EN ISO 9308-1:2015

Enterococcus-szám 0 /100mL MSZ EN ISO 7899-2:2000

Telepszám 22°C-on 0 /linL MSZ EN ISO 6222: 2000

 

Kémiai vizsgálatok:

Min Vizsgálat Érték Mértékegység Szabvány

# Szín színtelen MSZ EN ISO 7887:1998 2. fejezet (visszavont szabvány)

# Zavarosság 0,23 FNU MSZ EN ISO 7027-1:2016

# Szag 3 Ball MSZ 448-35:1965 2.1 szakasz (visszavont szabvány)

Kémiai Oxigénigény KOIp 0,76 mg/l MSZ 448-20:1990

Klorid 15 mg/1 MSZ 1484-15:2009

Nitrát 1.60 mg/l MSZ 1484-13:2009 5.fejezet

Nitrit <0.01 mg/l MSZ 1484-13:2009 ó.fejezet

Ammónium 0,36 mg/l MSZ ISO 7150-1:1992

Össz. keménység 56 CaO mg/l MSZ 448-21:1986 3. fejezet

+ Vas 637 Pg/1 MSZ 448-4:1983 2.fejezet (visszavont szabvány)

+ Mangán 110 Pg/i MSZ 1484-3 : 2006 7. fejezet

Szulfát 14,7 mg/l MSZ 448-13:1983 6. fejezet

Faji. elektr. vezetőképesség 515 pS/cm (20 °C) MSZ EN 27888:199S

 

Kárpáti Gábor s.k.

Tisztelt Felhasználók, Tisztelt Lakosság!

Értesítjük, hogy a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a M-E 2020 Konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 azonosító számú „Fót Város szennyvízelvezetésének fejlesztése” ÉMO 7. projektelem keretében az alábbi csatornaépítési kivitelezési munkákat végzi Fót város területén:

Olvasson tovább...

Környezetvédelmi Lakossági Fórumon elhangzottakra kérdésekre, a Fót 06/1-3 hrsz. ingatlanokon tervezett hulladék lerakóval kapcsolatos tájékoztatás

Az UTILIS Szolgáltató Kft. (2025 Visegrád, Fő u. 32.) a Fót 06/1-3 hrsz-ú ingatlanokon található Fót-I. védnevű egykori homokbánya területén megvalósítani kívánt B1b alkategóriájú nem veszélyes hulladék-lerakóra vonatkozóan többször módosított, illetve kijavított KTVF: 4751-2/2013. számú, 2033. április 30. napjáig érvényes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Olvasson tovább...