Tájékoztató az adóügyek elektronikus intézéséről

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 9.§ (1) bekezdés alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró, az Eüsztv. 1.§ 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezet (ide tartozik az egyéni vállalkozó is), valamint az ügyfél jogi képviselője. Fontos, hogy az Eüsztv. alkalmazásában kizárólag az a magánszemély minősül egyéni vállalkozónak, aki az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában (továbbiakban: EVNY) is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet cégkapuja, az EVNY-ben szereplő egyéni vállalkozó KÜNY tárhelye útján tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal.

Ezen adózói csoportba tartozó jogalany az önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton köteles benyújtani- többek között- önadózásos adónemben a bejelentkezés, változás bejelentést és adóbevallását, kivetéses adónemben az adatbejelentést, valamint mindkét adózási mód esetén a jogorvoslati, adómérséklési, fizetés könnyítés iránti és adóigazolás kiállítására irányuló kérelmét.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy természetes személyek részére az Eüsztv. nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is. E szándékukat a Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/) tuják rögzíteni a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

• a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp.asp.lgov.hu/) keretében. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlapok csak nyomtathatóak.

• e-Papír szolgáltatás keretében (https://epapir.gov.hu/), mely azokban az eljárásokban alkalmazható, amelyek esetén az Önkormányzati Hivatali Portál, ún. ASP űrlappal nem támogatott.

• helyi iparűzési adó bevallás tekintetében Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁNYK rendszerén keresztül.

Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni. Ellenkező esetben a beadványok joghatás kiváltására nem lesznek alkalmasak.

 

Dr. Finta Béla

jegyző