Tájékoztató a helyi iparűzési adóról

 

EVA-s adóalanyokat érintő változás

Az EVA törvény 2018. december 21-én hatályba lépő módosítása értelmében a vállalkozók utoljára 2018. december 20-ig jelenthették be az adóhatósághoz, hogy a 2019-es adóévben az egyszerűsített vállalkozói adó szerint teljesítik adókötelezettségeiket, amennyiben az adott vállalkozás a törvényben foglalt valamennyi előírásnak a bejelentés időpontjában megfelelt. A későbbiekben az EVA szerinti adózási módra való áttérésre már nem lesz lehetőség.

Helyi iparűzési adót bejelentési kötelezettség, változás bejelentés

A helyi adókról szóló 1990. évi C. Törvény 42/E §-a szerint, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján a cégről a cégbíróság útján az állami adóhatósághoz érkezett adatokat az állami adóhatóság a cég székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság részére elektronikus úton haladéktalanul továbbítja. Az újonnan létrejött vállalkozást - iparűzési adóalanyként - nem terheli külön bejelentkezési kötelezettség a székhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz az iparűzési adóban, kivéve, ha bejelentkezéskor adóelőleg bevallására kötelezett, illetve, ha valamely állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén, az adó egyszerűsített meghatározását választja.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a vállalkozónak az iparűzési adókötelezettségét érintő változást, az adóköteles tevékenységének megszűnését, annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül az önkormányzati adóhatóság felé továbbra is be kell jelentenie.

 

Adókötelezettségek (adatbejelentés, adóbevallás, bejelentkezés, változás bejelentés,) teljesítése formája és módja

2018. január 1-jétől a vállalkozók (egyéni és társas vállalkozások egyaránt) kizárólag elektronikus módon és formában nyújthatnak be adóbevallást, adatbejelentést, bejelentkezést és változás bejelentést az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele megtörténhet:

• a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt által bevezetésre került Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp.asp.lgov.hu/) keretében. Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás (ügyfélkapu), ennek hiányában az űrlapok csak nyomtathatóak.

• e-Papír szolgáltatás keretében (https://epapir.gov.hu/), mely azokban az eljárásokban alkalmazható, amelyek esetén az Önkormányzati Hivatali Portál, ún. ASP űrlappal nem támogatott.

• helyi iparűzési adó bevallás tekintetében Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁNYK rendszerén keresztül.

 

A helyi adókkal kapcsolatos nyomtatványok a www.fot.hu honlapon, az Önkormányzat/Fóti dokumentumok tára/Nyomtatványok/Adó dokumentumok (kattintva elérhető) menüben találhatóak meg.

 

Tájékoztató KATA adóalanyoknak

A kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) hatálya alá tartozó vállalkozó 2019. február 15-ig jelentheti be az önkormányzat adóirodájához az egyszerűsített adóalap-megállapítás választását. Ebben az esetben az iparűzési adó alapja a vállalkozás székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint, illetve az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része. Az iparűzési adót ebben az esetben március 15. és szeptember 15-ig kell megfizetni. Amennyiben a vállalkozó év közben tér át (45 napon belüli jogvesztő bejelentési kötelezettség) a KATA adózási módra, úgy az időarányosan megállapított adót az áttérés hónapját követő hónap 15-ig, illetve a következő adóév január 15-ig kell megfizetnie. Ebben az esetben a korábbi időszakról záró adóbevallást kell benyújtania. Fenti egyszerűsített adóalap-megállapítás választást a vállalkozó az önkormányzatnál rendszeresített „Bejelentkezés/Változás bejelentés” nyomtatványon teheti meg. Ez a választás a teljes adóévre szól. A bejelentéssel a vállalkozó mentesül az adóbevallás benyújtási kötelezettség alól. Bármilyen, a vállalkozás működésében beállt változásról (adózási mód változás, szüneteltetés, székhelyáthelyezés, megszűnés) a vállalkozónak az önkormányzatot 15 napon belül értesítenie kell, melyet szintén a „Bejelentkezés/Változás bejelentés” nyomtatványon tehet meg elektronikus úton.

 

Fót, 2019. január 18.

 

Dr. Finta Béla

jegyző