Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2019. február 20-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. verzió)

(később küldendő 16/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

Könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetésé térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

3./ Fót Város Közigazgatási területén lévő Ibolyás utca mentén található területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelése

(84. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Rendelet-tervezet a 2018. évi költségvetés IV. módosításáról

(A 2019. február 11-i héten küldendő 66. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők, Könyvvizsgáló

MUNKATERV SZERINT

 

5./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2019. évi (átdolgozott) Munkaterve

(5/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Városi program, a Károlyi Huszárok Ünnepe program- és költségterve

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: -

 

7./ Költészet Napja kiemelt városi rendezvény program- és költségterve

(55. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB, PJB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

10./ Fót Város Kommunikációs Koncepció rövidtávú feladatok: KISOKOS kiadvány árajánlat-kérés

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Beszámoló a Helyi Értéktár Bizottság 2018. évi munkájáról

(60. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ A „Sipos Pál” tehetségfejlesztést segítő ösztöndíjról szóló rendelet megalkotása

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

14./ A Sort és Kulturális Pályázati Alapra kiírt pályázat kihirdetése

(85. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

15./ Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Tamási László elnök

 

16./ Jégkorong csarnok felépítése Fóton

(51. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sportország SC Sportklub

Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 

17./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor elnök

 

18./ Támogatási szerződés megkötése a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvánnyal

(67. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

(69. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dienes Rita Anikó igazgató

 

20./ Fóti Sport Egyesület támogatása

(76. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

21./ Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról

(77. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Szebeni Ferenc elnök

 

22./ Döntés a 2018/2019. tanév Fóti Suliolimpia rendezvénysorozata támogatásáról

(78. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs tanár

 

23./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási Programja” támogatásáról

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Rákóczi Szövetség

 

24./ Támogatási szerződés megkötése a Peter Cerny Alapítvánnyal

(83 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Egyebek

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót Város települési főépítészi feladatkörre kiírt pályázat elbírálása

(Z53/. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

Kelt: Fót, 2019. február 8.

 

 

Madaras Ádám

EEB elnök

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)