Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. február 21-én (CSÜTÖRTÖK) 9:00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről

(Z/49. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót Város települési főépítészi feladatkörre kiírt pályázat elbírálása

(Z/53/. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Helyi kitüntetések adományozása

(Z/52. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS:

 

RENDELETEK

 

1./ Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása (II. verzió)

(később küldendő 16/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

Könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetésé térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról szóló, 30/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(62. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató

 

3./ Fót Város Közigazgatási területén lévő Ibolyás utca mentén található területre vonatkozó változtatási tilalom elrendelése

(84. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Rendelet-tervezet a 2018. évi költségvetés IV. módosításáról

(A 2019. február 11-i héten küldendő 66. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Intézményvezetők

Könyvvizsgáló

 

5./ A „Sipos Pál” tehetségfejlesztést segítő ösztöndíjról szóló rendelet megalkotása

(61. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

6./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi közbeszerzéseiről, valamint döntés az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről

(59. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet „Környezetvédelmi keret” sorának felhasználásáról, továbbá javaslat az Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Programja alapján a 2019. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv tartalmára

(63. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Tájékoztató a Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018-as üzleti tervének negyedik negyedéves teljesüléséről

(82 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

9./ Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában

(68. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés pályázat kiírásról a közlekedési, forgalomszabályozási javaslatok megvalósításának kivitelezésére

(74. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Városi program, a Károlyi huszárok Ünnepe program-és költségterve

(54. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Költészet Napja kiemelt városi rendezvény program- és költségterve

(55. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

13./ Döntés Béke utca – Németh Kálmán utca kereszteződésében 3 lencsés jelzőlámpás csomópont tervéről

( 38/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Nagy Lajos tervező

 

14./ Fót Város Kommunikációs Koncepció rövidtávú feladatok: KISOKOS kiadvány árajánlat-kérés

(50. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés a Fót, Helytörténeti Múzeum kialakítása a Pirok házban Műszaki ellenőri szerződés módosítása tárgyában

(56. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Döntés a „Fót, Barackos (volt 0201-es hrsz.-ú) terület fejlesztési területté nyilvánítása” tárgyában

(57. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

17./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., 2018. negyedik negyedéves kegyeleti tevékenységéről szóló elszámolása

(64. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

18./ Döntés 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő műtárgy tervéről

(70. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Nagy Lajos tervező

 

19./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(80. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

20./ Döntés a komplex városfelmérő helyszíni bejárás elrendeléséről

(48. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Jégkorong csarnok felépítése Fóton

(51. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sportország SC Sportklub

Sportszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

 

22./ Döntés a „Fót, Kossuth u. 1. szám alatti épület, tető felújítás – többletmunka megrendelés” tárgyában

(58. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Támogatási szerződés megkötése a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal

(47. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Tamási László elnök

 

24./ Támogatási szerződés megkötése a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel

(65. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Acél Sándor elnök

 

25./ Támogatási szerződés megkötése a Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvánnyal

(67. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

26./ Támogatási szerződés megkötése a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével

(69. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dienes Rita Anikó igazgató

 

27./ Fóti Sport Egyesület támogatása

(76. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

28./ Döntés a Kisalag Sport Club támogatásáról

(77. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Szebeni Ferenc elnök

 

29./ Döntés a 2018/2019. tanév Fóti Suliolimpia rendezvénysorozata támogatásáról

(78. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Lendvai Balázs tanár

 

30./ Döntés a Rákóczi Szövetség „Magyar Iskolaválasztási Programja” támogatásáról

(79. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Rákóczi Szövetség

 

31./ Támogatási szerződés megkötése a Peter Cerny Alapítvánnyal

(83 sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

32./ Döntés a „Fót, Somlyó tó sétány bővítés” kivitelezési határidő módosítás tárgyában

(72. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Tóth Imre ügyvezető

 

33./ Döntés a „Fót, Központi konyha mellett ledőlt kerítés kivitelezésnél kötbér érvényesítése” tárgyában

(73. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Tóth Imre ügyvezető

34./ Döntés a „Fót, Budai Nagy Antal u. 1. szám alatti ingatlan és a rajta lévő lakóépület” tárgyában

(75. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

35./ Tájékoztatás a 2018. IV. negyedévben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

(81. sz. anyag)

Előterjesztő: Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

36./ Egyebek (többek között Forgalomképes Ingatlanok hasznosítása)

 

Kelt: Fót, 2019. február 8.

 

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök

 

Előterjesztések (ide kattintva elérhetőek)