Polgármesteri hirdetmény

Tárgy: Fót Város Önkormányzat Képviselő Testületének a településkép védelméről szóló 2/2018. (II.1.) számú hatályos rendelete (továbbiakban: Tkr.) módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről – munkaközi anyag

 

1. A partnerségi egyeztetés tárgya:

Tkr. módosítása, hibajavítása

2. A Tkr. módosítása során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 22/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti Tkr. módosítással kapcsolatban.

3. Tájékoztatom a partnereket, hogy a Tkr. módosítása során a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 33R.) előírásai és felhatalmazása alapján partnerségi egyeztetést tartok a tárgy szerinti Tkr. módosítással kapcsolatban. A partnerségi egyeztetés keretében lakossági fórumot tűzök ki:

2019. március 7.-én (csütörtökön) 17:00 óra

Fóti Művelődési Ház, Szalkay terem

A partnerek körét a 33R. 3.§-a határozza meg. A partnereket a 33R. 5.§ szerint tájékoztatom. A partnerek észrevételeiket a 33R. 9.§ (1) bekezdése alapján tehetik meg a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásban (e-mailben vagy levélben) a polgármesternek vagy a főépítésznek címezve. (polgarmester@fot.hu, foepitesz@fot.hu, levélcím: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

A 33/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet Fót Város honlapján megtalálható. (www.fot.hu)

Melléklet: Tkr. módosítás tárgy szerinti tervezete megtekinthető a Polgármesteri Hivatal titkárságán

 

Fót 2019. 02.13.

Bartos Sándor

polgármester