Tisztelt Fóti Lakosok!

 

A közterület mindannyiunké, vagyis kizárólagosan egyikünk sem birtokolja. Mindenkori állapota, igénybevételének kultúrája befolyásolja életünk minőségét, közérzetünket. Önkormányzatunk sokat tesz azért, hogy közterületeink virágosak, zöldek, tiszták és gondozottak legyenek. Törvények, rendeletek szabályozzák a közterületekkel kapcsolatban az érintett polgárok jogait és kötelezettségeit. A tapasztalatok szerint vannak, akik nem ismerik az elvárt magatartási normákat, mások – önző módon – tudatosan szegik meg azokat. A közterületek és a közös célokat szolgáló vagyon (közvagyon) állapotának megőrzése nem csak rendőrségi, hatósági feladat, hanem mindannyiunké, minden fóti lakosé is!

Az élhető lakókörnyezet megtartása és a járdán közlekedő gyalogosok biztonsága érdekében az ingatlan (lakóingatlan, üzlet) tulajdonosának, használójának feladata:

• Az ingatlan előtti járda takarítása, a járdán növő gaz kiirtása (különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem).

• Az ingatlanról a közterületre kinyúló ágak visszavágása, továbbá az ingatlan előtti (sarokingatlan esetén mindkét közterületet érintő oldalon) fák és bokrok megfelelő nyesése oly módon, hogy a gyalogos közlekedést és a forgalombiztonsághoz szükséges kilátást ne zavarja (bokor a saroktól 50 m-en belül 50 cm magas, a fa 2,2 m-re feltisztítva).

• A közterületben lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően. A burkolt árok tisztántartásáról, továbbá a lakosság által kirakott hordalék elszállításáról a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. gondoskodik.

 

Együtt vagyunk felelősek azért, hogy milyen környezetet, életteret teremtünk magunknak, és hagyunk gyermekeinkre. Közös ügyünk a tisztább, rendezettebb Fót, tegyünk érte együtt!

 

Kárpáti Gábor s.k.

közbiztonsági- és hulladékgazdálkodási referens