Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi és Jogi Bizottságának 2019. április 15-én (HÉTFŐ) 13:00 óra kezdettel megtartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Sport és Kulturális Pályázati Alapra kiírt pályázat elbírálásáról

(Z/85/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott 42.K.28.066/2018/9. számú ítélete tárgyában

(Z/127. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Fót 5566/6, 14, 15 hrsz.-ú ingatlan érékesítési pályázat kiírásáról

(Z/129. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 1129/9 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/130. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

RENDELETEK

 

1./ Történelmi városközpontra vonatkozó változtatási tilalom visszavonása

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót, településképi rendelet módosítására irányuló eljárás lezárása, településképi rendeletet módosító rendelet megalkotása

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2019-2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

(116. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

5./ „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(117. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

6./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról

(119. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

Óvári László igazgató

 

7./ Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról

(120. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

8./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Beszámolója a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés végrehajtásának tapasztalatairól

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

9./ „Garay János Általános Iskola ebédlő bővítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása és műszaki ellenőr kiválasztása

(123. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB? EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

10./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2019/2020 évfordulóra” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(124. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

(125. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Tájékoztatás az önkormányzati ciklus alatt létrehozott ideiglenes, ad-hoc bizottságok bekerülési költségeiről és az ügyviteli támogatásukra fordított koordinátori munkaóra számáról

(132. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

Házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok

 

14./ Városi program, „Zeng a lélek” Népművészeti fesztivál program- és költségterve

(138. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2018. évi szakmai beszámolója

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

16./ Tájékoztatás a 2019. I. negyedévben végzett belső ellenőrzések tapasztalatairól

(141. sz. anyag)

Előterjesztő: Zámodics Péter Pénzügyi és Adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: dr. Hosszuné Szántó Anita belső ellenőrzési vezető

 

17./ Döntés a szavazatszámláló bizottságok megüresedett helyeinek betöltéséről

(142. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

19./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2018. július – december közötti időszakra vonatkozó beszámolója, illetve a 2019-es évre vonatkozó munkaterve

(21/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés járda felújítás kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztásáról

(133. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Döntés úthozzájárulás megállapításáról – 11 utca

(135. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

22./ Döntés a „Fót, játszótéri Ivókút tervezés és engedélyeztetéshez szükséges feladatok szakszerű műszaki dokumentációjának elkészítése –kötbér érvényesítése” tárgyában

(118. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: AL-GA Card Bt.

 

23./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről valamint Beszámoló a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

(121. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

 

24./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda gáz leválasztáshoz szükséges konténer bérleti szerződése tárgyában

(126. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

25./ Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

26./ Döntés a kerékpárút megvalósításához szükséges területek megszerzéséről

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Fogászati ügyelet biztosítása

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

28./ 4.sz. fogorvosi körzet praxisjogának átadása, feladat-ellátási szerződés megkötése

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Dobi Dalma fogorvos

Dr. Vincze József fogorvos

 

29./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2019. április 5.

Lévai Sándorné s.k.

PJB elnök