Meghívó

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Emberi Erőforrás Bizottságának 2019. április 17-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel megtartandó rendes nyilvános ülésére.

Az ülés helye: Fóti Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott 42.K.28.066/2018/9. számú ítélete tárgyában

(Z/127. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

RENDELETEK

 

1./ Történelmi városközpontra vonatkozó változtatási tilalom visszavonása

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót, településképi rendelet módosítására irányuló eljárás lezárása, településképi rendeletet módosító rendelet megalkotása

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról

(119. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

Óvári László igazgató

 

5./ Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról

(120. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

6./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Beszámolója a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés végrehajtásának tapasztalatairól

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

7./ „Garay János Általános Iskola ebédlő bővítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása és műszaki ellenőr kiválasztása

(123. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB? EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

8./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2019/2020 évfordulóra” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(124. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

9./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

(125. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

Házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok

 

11./ Városi program, „Zeng a lélek” Népművészeti fesztivál program- és költségterve

(138. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

12./ A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2018. évi szakmai beszámolója

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

 

13./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

14./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2018. július – december közötti időszakra vonatkozó beszámolója, illetve a 2019-es évre vonatkozó munkaterve

(21/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés úthozzájárulás megállapításáról – 11 utca

(135. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

16./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről valamint Beszámoló a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

(121. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

 

17./ Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Fogászati ügyelet biztosítása

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ 4.sz. fogorvosi körzet praxisjogának átadása, feladat-ellátási szerződés megkötése

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalja: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Dobi Dalma fogorvos

Dr. Vincze József fogorvos

 

20./ Egyebek

 

 

Kelt: Fót, 2019. április 5.

 

 

Madaras Ádám

EEB elnök