Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 24-én 14.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

ZÁRT ÜLÉS:

 

1./ Döntés a Sport és Kulturális Pályázati Alapra kiírt pályázatok elbírálásáról

(Z/85/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés a Fót 087/43 hrsz.-ú telek megszerzéséről (Záportározó)

(márciusról áthozott Z/95. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által hozott 42.K.28.066/2018/9. számú ítélet tárgyában

(Z/127. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a Fót 5566/6, 14, 15 hrsz.-ú ingatlan értékesítési pályázatának kiírásáról

(Z/129. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Döntés a Fót 1129/9 hrsz.-ú ingatlan megszerzéséről

(Z/130. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Malom utcai telephelybővítés 1608 helyrajzi számú telekkel történő kiegészítése

(Z/131. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

 

7./ Beszámoló az Önkormányzat jogi képviselete ellátásának elmúlt félévi tapasztalatairól

(Z/134. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 14.40 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (150. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Történelmi városközpontra vonatkozó változtatási tilalom visszavonása

(145. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Fót, településképi rendelet módosítására irányuló eljárás lezárása, településképi rendeletet módosító rendelet megalkotása

(148. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

(149. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ „Gázenergia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2019-2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

(116. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

5./ „Pályázati tanácsadói feladatok ellátása Fót Város Önkormányzata és intézményei részére” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(117. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

6./ „Garay János Általános Iskola ebédlő bővítése és felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása és műszaki ellenőr kiválasztása

(123. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

7./ Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról

(119. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

Sólyomvári Erika Kft. ügyvezető

Óvári László igazgató

 

8./ Döntés a nyári szünidei gyermekétkeztetéshez történő önkormányzati hozzájárulásról

(120. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin GESZ igazgató

 

9./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi Beszámolója a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés végrehajtásának tapasztalatairól

(122. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

10./ Döntés a „Jégpálya létesítése és üzemeltetése 2019/2020 évfordulóra” című versenyeztetési eljárás megindításáról

(124. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Beszámoló a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

(125. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Tájékoztatás az önkormányzati ciklus alatt létrehozott ideiglenes, ad-hoc bizottságok bekerülési költségeiről és az ügyviteli támogatásukra fordított koordinátori munkaórák számáról

(132. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Tájékoztató Fót egészségügyi ellátásának helyzetéről az egészségügyi szolgáltatók 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolók szerint

(136. sz. anyag)

Előterjesztő: Madaras Ádám EEB elnök

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária ESZEI igazgató, továbbá

házi orvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok

 

14./ A Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet 2018. évi szakmai beszámolója

(139. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Hamala Katalin igazgató

 

15./ Döntés a szavazatszámláló bizottságok megüresedett helyeinek betöltéséről

(142. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző, HVI-vezető

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(147. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

17./ Fót Város teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) kidolgozásával kapcsolatos önkormányzati képviselő-testületi határozatok módosítása és általános településrendezési szerződés-tervezet) elfogadása

(10/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2018. július – december közötti időszakra vonatkozó beszámolója, illetve a 2019-es évre vonatkozó munkaterve

(21/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés járda felújítás kivitelezéséhez műszaki ellenőr kiválasztásáról

(133. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés úthozzájárulás megállapításáról – 11 utca (Illyés Gyula utca, Tátra utca, Szent István utca, Nagyváradi utca, Veres Péter utca, Táncsics Mihály köz, Sipos Pál tér, Kiss József utca, Batthyány Lajos utca, Bem József utca és Vas Gereben utca)

(135. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

21./ „Fóti központi Konyha fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban többletfedezet biztosítása

(Meghívóval közreadott 46/B. sz.-S/1 anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: -

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

22./ Fót Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Kft. ne alkalmazza a 2018. évi CXVI. törvény új előírásait

(korábban kiküldött 106. sz. anyag)

Előterjesztő: Takács István és Koncz János képviselők

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Döntés a „Fót, játszótéri Ivókút tervezés és engedélyeztetéshez szükséges feladatok szakszerű műszaki dokumentációjának elkészítése –kötbér érvényesítése” tárgyában

(118. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: AL-GA Card Bt.

 

24./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről valamint Beszámoló a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 2018. évi szakmai munkájáról

(121. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

 

25./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda gáz leválasztáshoz szükséges konténer bérleti szerződése tárgyában

(126. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

26./ Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása

(137. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

27./ Döntés a kerékpárút megvalósításához szükséges területek megszerzéséről

(140. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

28./ Fogászati ügyelet biztosítása

(143. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

29./ 4. sz. fogorvosi körzet praxisjogának átadása, feladat-ellátási szerződés megkötése

(146. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Dobi Dalma fogorvos

Dr. Vincze József fogorvos

30./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2019. április 18.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (kattintva elérhető)

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó.pdf)KT meghívó.pdf[ ]150 Kb