Tisztelt Lakosok!

Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 27/2015.(XII.17.) önkormányzati rendelet 70. § (2) bekezdése értelmében társadalmi egyeztetésre bocsátom a városi kitűntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2019. (VI.20.) önkormányzati rendelet tervezetét.

 

Felhívom a figyelmüket arra, hogy a rendeletalkotással kapcsolatos véleményüket a jenei.laszlo@fot.hu e-mail címen, vagy postai úton nyújthatják be.

A vélemények benyújtásának határideje: 2019. május 29.

 

Fót, 2019. május 22.

 

Dr. Finta Béla

jegyző sk.