Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 6-án (csütörtök) 8.00 órakor tartandó rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Házasságkötő terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.)

 

NYÍLT ÜLÉS:

 

1./ Döntés az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény intézményvezetői posztjára beérkező pályázatok elbírálásáról

Indok: Polgármester úr a 224/2019. (V.22.) Kt-határozatot 2019. május 24-én felfüggesztette, ezért újra kell tárgyalni

(korábban kiküldött Z/98/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Virághné Apjok Anna Mária

 

2./ „Étkeztetés biztosítása Fót Város intézményeiben határozott időre” közbeszerzési eljárás indítása

Sürgősségi indítvány oka: 2019. május 31-én a konyhabérlés, nyersanyagbeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattétel hiányában eredménytelenül zárult. 2019. június 17-én kezdődő központi konyha felújítása miatt sürgős intézkedés indokolt az étkeztetés biztosítása érdekében

(A június 5-én kiadandó 25/A. sz. S/1 anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta:-

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

Kelt: Fót, 2019. június 4.

 

Bartos Sándor

polgármester