Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. június 19-én 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkay terem (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

 

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés szolgálati jelleg megszüntetéséről

(Z/185. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.05 óra)

 

NAPIREND ELŐTT:

• Polgármester beszámolója, a két ülés közötti eseményekről (Meghívóval közreadott 195. sz. anyag)

 

RENDELETEK

 

1./ Helyi rendeletekkel kapcsolatos jogharmonizációs feladatok

(176. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

(177. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

3./ Javaslat az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 12/2013. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítására

(180. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

4./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör pályázatról

(97/A . sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB,EEB

Javasolt meghívott: pályázó

 

5./ „Villamos energia beszerzés Fót Város Önkormányzata részére 2020.” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

(181. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

6./ „ Önkormányzati intézmények megközelítése: Arany János utcai parkolók építése” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása

(182. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

7./ Döntés a „Téli éjjeli melegedő kialakítása” tárgyában

(68/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

 

8./ Döntés a gyermekek átmeneti otthonával kötendő feladat ellátási szerződésről

(121/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ESZEI igazgató

 

9./ Éjjellátó napelemes kamerás térfigyelő távfelügyeleti rendszer vásárlása – új versenyeztetési eljárás kiírása

(137/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

10./ A Fóti Közszolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása

(172/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Sólyomvári Erika ügyvezető

Juhász Péter könyvvizsgáló

 

11./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Kft. működésének és gazdálkodásának vizsgálatáról

(174/B. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

12./ Döntés a „Fót, Somlyó tó – Moha utca felöl levezető lépcső”+ tárgyában

(178. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

13./ Döntés Fót, Keleti Márton utca (2021. Hrsz.) területének rendezése ügyében

(184. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Fót Város Kommunikációs Koncepciója – kommunikációs csatornák fejlesztése (óriásplakátok, értékesíthető reklámfelületek)

(187. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Fót Város Kommunikációs Koncepciója – új honlap készítése

(188. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

16./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(190. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

17./ „ Fót, 9 darab belterületi utca (Bajcsy-Zsilinszky u., Mária u., Mindszenty u., Árpád fejedelem u., Bethlen G. u., Etelköz u., Emese köz, Kazinczy u., Vörösmarty köz) szilárd burkolattal történő kiépítése, csapadékvíz elvezetéssel” tárgyú közbeszerzési eljárás indítása és műszaki ellenőr kiválasztása

(194. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

18./ Fót Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Kft. ne alkalmazza a 2018. évi CXVI. törvény új előírásait

(korábban kiküldött 106. sz. anyag)

Előterjesztő: Takács István és Koncz János képviselők

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

19./ Döntés Fót, 48-as Ifjúság utcai sebességcsökkentő műtárgy kivitelezéséről

(183. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Uszoda beruházás – elvi hozzájárulás

(186. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

21./ A Fót Sport Egyesület (FSE) támogatási kérelme

(191. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Gáspár Zénó elnök

 

22./ Fót, 48-as Ifjúság és Szeberényi utcai közterület átépítése, terveztetés indítása

(193. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

23./ Egyebek

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

 

 

Kelt: Fót, 2019. június 14.

 

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (ide kattintva elérhető)

 

Az ülésről videofelvétel készül.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Városi Könyvtárban is megtekinthetik.

 

 

Attachments:
Download this file (KT meghívó 06.19.pdf)KT meghívó 06.19.pdf[ ]217 Kb