Meghívó Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. július 3-án 9.00 órakor (szerda) tartandó rendes ülésére.

Az ülés helye: Vörösmarty Művelődési Ház, Szalkai terem

(2151 Fót, Vörösmarty tér 3.)

TERVEZETT NAPIRENDEK:

 

ZÁRT ÜLÉS:

1./ Döntés Fót, 2008/1, 2, 3 hrsz-on nyilvántartott ingatlan jogi helyzetének rendezéséről

(Z/189. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Döntés Fót, 2171 hrsz.-ú ingatlan megvételéről

(Z/198. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

3./ Döntés Fót, 2032/45 hrsz.-ú ingatlan és a Fót 2032/46 hrsz.-ú ingatlan egy részének megszerzéséről

(Z/199. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

NYILVÁNOS ÜLÉS: (várható kezdete: kb. 9.20 óra)

 

RENDELETEK

 

1./ Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló, 27/2016. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

(207. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet II. sz. módosításáról

(212. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Györffy Dezső könyvvizsgáló

 

 

MUNKATERV SZERINT

 

3./ Javaslat a város arculatának javítására kiírandó pályázat feltételeiről, érintett ingatlanok körének meghatározására

(201. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

4./ Döntés a „III. számú Gyermekorvosi körzeti rendelő tervezéshez tervező kiválasztása” tárgyában

(204. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

5./ Bíró Zoltán Fejlesztési Tanácsnok 2019. január –június közötti időszakra vonatkozó beszámolója

(211. sz. anyag)

Előterjesztő: Bíró Zoltán fejlesztési tanácsnok

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

6./ Beszámoló a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról

(214. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Szent-Iványi Géza kuratórium elnök

 

EGYEDI KT HATÁROZATOK SZERINT

 

7./ Döntés a 2019. évben bővítendő és felújítandó játszótéri helyszínről

(12/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

8./ Döntés a Fót 1107 hrsz.-ú ingatlan csere útján történő megszerzéséről

(179. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

 

9./ Döntés a „Fót, Garay János Általános Iskola – étkeztetési konténer bérlése” tárgyában

(200. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

10./ Döntés szolgálati jelleg megszüntetéséről

(202. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

11./ Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

(215. sz. anyag)

Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott:-

 

12./ Tájékoztatás Multifunkciós Városi Sportcsarnok TAO támogatásának helyzetéről

(216. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: ÚMT Sport Managment Kft.

 

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

 

13./ Döntés a Fóti Boglárka Óvoda gáz leválasztása szerződésmódosítás tárgyában

(126/A. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

14./ Döntés a Fót 4753 hrsz.-ú ingatlan átvételéről

(197. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

15./ Döntés „Fót, Balogh Sándor Sporttelep öltözőépületének elektromos felújítása” tárgyában

(203. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

16./ „Fót Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek tisztítószerrel történő ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás

(205. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: Dr. Sándor Ügyvédi Iroda

 

17./ Döntés Fót Juhász Gyula utcában a Németh Kálmán utca és Hegyalja utca közötti szakaszon 30 km/h sebesség korlátozás bevezetéséről, valamint a Fruzsina utca és Erkel Ferenc tér kereszteződésbe forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről

(206. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

18./ Döntés sajátos nevelési igényű gyermekek megbízási szerződés alapján történő fejlesztéséről, valamint az Apponyi Franciska Óvoda plusz 1 fő pedagógiai asszisztens státusz emeléséről

(208. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: Szücs Éva intézményvezető,

Nyéki Lászlóné intézményvezető

 

19./ Jelölés a VOSZ Év Vállalkozója, Megyei Év Vállalkozója és a Kiemelt társadalmi szerepvállalásért díj elnyerésére

(209. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB, EEB

Javasolt meghívott: -

 

20./ Döntés a Fót, Dózsa György út 12-14 Ifjúsági ház szennyvíz elvezető csatorna felújítása tárgyában

(210. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

21./ Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

(217. sz. anyag)

Előterjesztő: Bartos Sándor polgármester

Tárgyalta: PJB

Javasolt meghívott: -

 

22./ Egyebek

 

 

NAPIRENDEK UTÁN:

• Protokolláris bejelentések

• Napirend utáni felszólalások

• Interpellációk és azokra vonatkozó határozathozatal

• Kérdések

 

Kelt: Fót, 2019. június 28.

 

Bartos Sándor

polgármester

 

Előterjesztések és véleménylap (kattintva elérhető)

Attachments:
Download this file (KT meghívó 07.03.pdf)KT meghívó 07.03.pdf[ ]1519 Kb